Varsa József bölcsészkari leckeigazolványa

Varsa József bölcsészkari leckeigazolványa

Leczkeigazolvány.
 
Tulajdonosa: Dr. Varsa József (Farkas fia), született Miskolc városban, Borsod megyében, 1892 év március havának 30-ik napján, s az izr. vallást követi. A budapesti magyar tudományegyetemre rendkívüli hallgatónak felvétetett.
 
A bölcsészeti tudomány karba
Az 1918/19 tanév II. félévében
Budapesten, 1919-ik évi márc. hó 11-ik napján
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Apám 1911-ben érettségizett a Nagykikindai Állami Főgimnáziumban, és szeretett volna egyetemre menni, de akkor a nagybátyámnak már két fia volt, és mondta, hogy ezt már nem tudja vállalni. Erre apám, aki magyar--történelem szakos tanár akart lenni, mezei jogász lett Budapesten, a Pázmányon [Akkor: Budapesti Tudományegyetem. Az egyetem 1921-ben vette föl a Pázmány Péter Tudományegyetem nevet. -- A szerk.],  mert akkor az volt az egyetlen egyetem Magyarországon, ahol lehetett, ma úgy mondanánk, levelező tagozaton tanulni. Szegeden dolgozott, tisztviselő volt különféle helyeken, mert közben Dezső bácsi [Nagy]Kikindáról Szegedre költözött. Apám nem szerette a jogot, de rendesen elvégezte. 
 
Amikor hazaérkezett 1918-ban a fogságból, már itt is éppen minden felbomlott. Mivel mindig irodalmár szeretett volna lenni, beiratkozott a budapesti bölcsészkarra. De rögtön az első évben abbahagyta, mert akkor kezdődtek az egyetemeken a zsidóverések.
 
Open this page