Szekeres-Varsa Vera egyik apai dédanyja

Szekeres-Varsa Vera egyik apai dédanyja

Molnár Erzsébet látható a képen, Kesztenbaum Áron felesége. Ő az az unitárius hölgy, aki Kesztenbaum Erzsébet anyja, és betért. A kép az 1870-es években készült.
 
Kesztenbaum Áronné, született Molnár Erzsébet lánya, Kesztenbaum Erzsébet lett az apai nagyapám, Weisz Farkas felesége. Weisz Farkas a családban rebellisnek számított. 1865-ben be kellett volna vonulnia katonának, de inkább elment a tiszai halászok közé illegalitásba, és csak a kiegyezés után került elő. Addigra az apja [Weisz Ferenc] meghalt, azt a nagyon kis földet a bátyja és a közben férjhez ment nővére örökölte, neki már nem maradt semmi. A testvérek rendesek voltak, vettek neki egy lovat és egy szekeret. Így fuvaros lett. Szorgalmas volt, és biztosan értelmes is, mert később Miskolc külterületén már egy kisebb vállalkozása volt, több lóval és szekérrel. Egy időben a fuvarosság mellett még kocsmát is béreltek Miskolcon, abba a felesége is besegített. Alacsony polgári szinten éltek, apámtól tudom, hogy földes szobában laktak. Nagyapám folytatta a kuruc hagyományt, erősen Habsburg-ellenes volt, és harcosan vallásellenes. Nagyanyámról annyit tudok, hogy nem taníttatták, mert szegény volt a családja, viszont ő volt az egyetlen vallásos a családban. Neológ volt. Valamikor az 1920-as években halt meg, Miskolcon van eltemetve, a zsidó temetőben. De amikor kerestem a sírját az 1960-as évek végén, nem találtam. Nagyapám idős korában Pestre került a lányához, itt halt meg 1932-ben, és a Kozma utcában van eltemetve.
 
Open this page