Szekeres-Varsa ellenőrző naplója

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1943
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
Varsa Veronika I. g. osztályos tanuló ellenőrző naplója a Pesti Izr. Hitközség Leánygimnáziuma és Ipari szakközépiskolájában
 
FEGYELMI SZABÁLYOK
 
1. Iskolánk célja: vallásos érzésű, hazafias szellemű leányokat nevelni, őket magasabb általános műveltséghez juttatni, illetőleg gyakorlati életpályára előkészíteni. Az iskola nevelő és tanító munkájának eredményét azonban csak a szülői ház közreműködése biztosíthatja. Minél hathatósabban támogatják a szülők állandó érdeklődésükkel s megértő segítségükkel az iskola törekvéseit, annál biztosabban juthat el a tanuló a tudás, a tisztesség, a becsület és az erkölcs kialakította életformához.
6. A tandíjat minden hónap 10-ig postatakarékpénztári befizetési lapon kell befizetni. Azt a tanulót, aki a kötelező díjakat nem fizeti meg, kénytelenek vagyunk az iskola látogatásától eltiltani.
11. Az iskolában és minden hivatalos alkalomkor a tanuló az előírt sapkában és egyenruhában köteles megjelenni. Szépítőszer, rizspor, festék használata mind az iskolában, mind az iskolán kívül szigorúan tilos. A tanuló ne aggassa tele ruháját, sapkáját haszontalan csecsebecsékkel. Ékszereket ne viseljen. Hajadonfővel a tanulók a szorgalmi idő alatt nem járhatnak.
14. A tanulók az első óra kezdetén és az utolsó óra végén imádkoznak. Az imádság  
   befejezése után elmondják a Hiszekegyet1.
 
[1 Nyilván nem az ún. Apostoli Hitvallás (Credo) nevű keresztény imádságról van szó, hanem az ún. “Magyar Hiszekegy”-ről. Lásd a szócikket.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1943-ban befejeztem az elemit, és 1943 őszén már nem úgy volt, hogy oda megy a zsidó kislány, ahova a szülei óhajtják. Két lehetőség látszott: vagy polgári iskola, vagy a Zsidó Gimnázium. A szüleim között nézeteltérés támadt, mert apám azt mondta, hogy felekezeti iskolába nem megy a gyerek. Anyám meg azt mondta, hogy olyan helyre megy a gyerek, ahol biztos, hogy nem kap semmi betegséget. A polgári iskolában jobban ki van téve a betegségnek. Így mentem a Zsidó Gimnáziumba, de nem az Abonyi utcába, mert ott nem fértünk el. Volt egy Lázár Piroska nevű magániskola, az Abonyi utca kihelyezett tagozata a mostani Balassi Bálint, akkor Személynök utcában, egy bérház emeletén. Ötvenöten tanultunk egy osztályban, két szobát nyitottak egybe. A hallból és még egy helyiségből már korábban csináltak tornatermet, de abban is csak egy fél osztály fért el, ezért az órarendet úgy állították be, hogy német/torna, torna/német. Amíg a felének tornaóra volt, a másik felének német, és aztán cseréltek. Ez a tanév egy évig se tartott. Emlékszem a szüleim döbbenetére, amikor bejöttek a németek, és arra, hogy mondták: "Nagyon komoly baj van."
 

Interjú adatok

Interjúalany: Vera Szekeres Varsa
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2007
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Vera Szekeres Varsa
Születési év:
1933
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II.világháború után:
Tanár
Névváltozás
 • Születési név: 
  Varsa Veronika
  Névváltoztatás éve: 
  1952
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
 • Születési név: 
  Virág Sándorné
  Névváltoztatás éve: 
  1955
  Névváltoztatás oka: 
  Újraházasodás
 • Születési név: 
  Konrád Györgyné
  Névváltoztatás éve: 
  1964
  Névváltoztatás oka: 
  Újraházasodás
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8