A Fővárosi Izraelita Szegény Gyermekkert Egylet köszönő levele Varsa Józsefnénak

FŐVÁROSI IZRAELITA SZEGÉNY GYERMEKKERT EGYLET
Budapest, VII. Akácfa-u. 32. Alapítási év: 1879
 
A zsidó társadalom egyik legfontosabb szívügye a szükséget szenvedő szegény gyermekek támogatása.
Az általunk immár 64 év óta ápolt 3-6 év közötti zsidó gyermekeknek adott kellő lelki támasz és kitűnő táplálkozás egész életükre kihat.
Budapest, 1943. július 10.
 
Nagyságos Dr. VARSA JÓZSEFNÉ úrnőnek
 
Nagyságos Asszonyunk!
Augenfeld Vilmos úr útján hozzánk juttatott 10 pengő 1943 évre szóló évi tagsági díját hálás köszönettel nyugtatjuk.
64 év óta lankadatlan buzgalommal dolgozó gyermekvédelmi intézményünk tagjai sorában meleg szeretettel üdvözöljük, amikor nemes szívének sugallatát követve és méltányolva a legmagasztosabb emberi hivatás gyakorlását, ebben az évben is 200 gondjainkra bízott árva, vagy mostoha, vagy a kenyér után egész nap futkosó szegény szülők 3-6 év közötti ovodáskorban lévő zsidó gyermekek istápolásához segítő kezét nyújtja felénk.
Mély tisztelettel kérjük, hogy tartsa meg gyermekeinket továbbra is becses jóindulatában, és nagyrabecsülésünk kifejezése mellett, vagyunk
Megkülönböztetett tisztelettel
A FŐVÁROSI IZRAELITA SZEGÉNY GYERMEKKERT EGYLET
Tiszasülyi Polnay Jenő1, elnök
 
[1Polnay Jenőről az alábbiakat írja a Magyar Életrajzi Lexikon:
 
"Polnay Jenő, Pollacsek (Tiszasüly, 1873. aug. 20. -- Bp., 1963. márc. 29.): vállalati vezérigazgató, miniszter. Debreceni jogakadémiára járt, tanulmányait megszakítva Morvao.-ban kereskedelmi iskolát végzett. Bp.-en 1897--98-ban és 1900--01-ben szerk. a Faipari és Fakereskedelmi Értesítő, 1898--1900 között pedig a Holzrevue c. német nyelvű társlappal együtt megjelenő Faipari Szemle c. szakfolyóiratokat. A század elején az Erdélyi Erdőipari Rt. kereskedelmi üzletének vezetője, majd a londoni Groedel testvérek Gőzhajózási Rt. ig.-ja lett. Ezután Fiuméban volt az Adria Tengerhajózási Rt. ig.-ja, utóbb vezérig.-ja. Létrehozta az Atlantica Trust-öt, amelyben, mint elnök, számos kisebb vállalatot egyesített. 1919. aug. 7-től 1919. aug. 15-ig az első Friedrich-kormányban közélelmezési miniszter. Elnöke volt a Magyar Zsidók Országos Szövetségének. Bár maga is üldözött volt, 1944-ben a bp.-i Gyermekkert Egylet vezetőjeként közel 400 elhagyott, üldözött kiskorú életét mentette meg." -- A szerk.]
 

Photos from this interviewee