Oktatási anyagok

Displaying 1 - 30 of 63 results
Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

A két világháború közötti zsidóság helyzete Magyarországon. A zsidóság jogfosztása

Óraterv
történelem

A zsidóság jogfosztásának bemutatása Hámos Imréné Piroska visszaemlékezésének felhasználásával. Forrásfeldolgozás: 

  • A zsidótörvények vonatkoznak-e a családra?
  • Menedék-e a kikeresztelkedés?
  • Milyen volt a család reakciója a kikeresztelkedésre?

Házi feladat: 

  • Találkozhatsz-e most kirekesztéssel...
11

Scheiner Juci élete

Óraterv
osztályfőnöki óra, etika, hit- és erkölcstan, történelem

A tananyag Scheiner Júlia élettörténetét alapul véve a következőket segíti: a holokauszt tanítása, egyéni / közösségi fejlesztés, toleranciára nevelés, és az empátia fejlesztése, de alkalmas még az egység / sokféleség...

7, 8, 9, 10, 11, 12

Hogyan szól bele történelem az életembe?- Hámos Imréné, Piroska

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, judaisztika, osztályfőnöki óra

Hámos Imréné élettörténetének feldolgozása képi, szöveges és videó források alapján. Az óratervhez csatolt feladatlap az alábbi témákat érinti: egy zsidó család élete a két világháború között, zsidótörvények mindennapokra gyakorolt hatása...

11, 12

A zsidóság helyzete Magyarországon a második világháború után

Feladatbank
történelem

A zsidóság helyzete Magyarországon a második világháború után című feladat a holokausztot túlélt zsidó lakosság visszailleszkedésének nehézségeit mutatatja be szöveges források segítségével.

Feladatlap formátumban a tanulók egyénileg dolgozhatják fel a...

12

A két világháború közötti zsidóság helyzete Magyarországon

Óraterv
történelem

A zsidótörvények kiadása és tartalma.  Hogyan próbálta elkerülni a megkülönböztetést a hazai zsidóság? A Hámos család példája Hámos Ilona visszaemlékezéséhez kapcsolódó feladatok alapján

7, 11

Polgári életmód a két világháború közötti Magyarországon

Feladatbank, Óraterv, Projektterv
történelem

Az óra a hazai zsidóság két világháború közötti életmódjával foglakozik, bemutatva egyúttal a (kis)polgárság életmódját is. Segít közelebb hozni a korabeli mindennapokat, illetve segít felismerni a hsonlóságokat, különbségeket a korabeli...

7, 11

Katarína Löfflerova - Hazatérés

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, osztályfőnöki óra

Katarína Löfflerova életrajzából a hazatérés körülményeit, helyszíneit, személyeket emeltünk ki. Célunk, hogy a tanulók csoportmunkában egy 45 perces tanóra alatt megismerhessék a koncentrációstáborból hazatérő zsidó nők, hogyan tudtak egyedül új...

7, 8, 11, 12

A zsidó vallás elemei a Löfflerova-interjú alapján

Óraterv
történelem

A zsidó vallással kapcsolatos ismeretek bővítése a Löfflerová-interjú felhasználásával.

A világvallások. A monoteista vallások tantervi elemhez kapcsolódó csoportfeladatok.

A zsidó vallás fogalmainak ismerete, kapcsolódása a történelmi tanulmányokhoz.

A szociális...

12

Zsidó középosztály élete a dualizmus korában Magyarországon

Óraterv
történelem

A dualizmus kori magyar társadalmi osztályok életét bemutató öt tanórából álló projekt egyik tanórájának óravázlata. A diákok Löfflerová Katarína családtörténetén keresztül ismereik meg a középosztály és a korabeli zsidóság életét...

8, 11, 12

Asszonysorsok Köztes-Európában

Feladatbank, Projektterv
Digitális kultúra, történelem, irodalom, osztályfőnöki óra

https://www.her-stories.eu/hu oldalon található nőtörténetek felhasználásával egy olyan interdiszciplináris projektet terveztünk, ami alkalmas a holokausztról való megemlékezésre. A projekt részei többféle tanítási órán is használhatóak, illetve egy nagy projekt keretében...

7, 8, 9, 10, 11, 12

Rosa Rosenstein története

Feladatbank, Óraterv
angol nyelv, német nyelv, történelem, egyéb projektek

Ebben a 45/90 perces órában a diákok csoportmunka keretében dolgozzák fel Rosa Rosenstein élettörténetét. A feladatok között található online illetve offline módon megoldható is, melyek használata függhet az adott csoport...

8, 9, 10, 11, 12

Találd ki a Soá karaktert!

Feladatbank
Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, történelem, osztályfőnöki óra, egyéb projektek

A két digitális feladat segítségével játékos formában ismerkedhetnek meg a diákok a hét holokauszt túlélő nő életével. A feladatok együtt illetve külön-külön is használhatóak.

8, 9, 10, 11, 12

Ludmila Rutarova története

Feladatbank, Óraterv
Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, történelem, egyéb projektek, társadalomismeret

Ludmila Rutarova cseh holokauszt túlélő élettörténetének feldolgozása interaktív feladatok, képek, filmek segítségével. A feladatokból felépíthető két tanítási óra, de önmagukban is használhatóak. A feladatok kisebb csoportban illetve párban is elvégezhetőek.

8, 9, 10, 11, 12

Lisza Pinhasz története

Óraterv
Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, történelem, osztályfőnöki óra, rajz és művészettörténet

Lisza Pinhasz görög holokauszttúlélő történetének feldolgozása a visszaemlékezése alapján csoportmunka formájában.

8, 9, 10, 11, 12

A túlélés és újrakezdés motívuma - Lisza Pinhasz története

Feladatbank, Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, osztályfőnöki óra, társadalomismeret

Az óraterv  csoport- és egyéni feladatok segítségével járja körül a túlélés és újrakezdés motívumát Lisza Pinhasz görög holokauszttúlélő visszaemlékezése alapján. 

8, 9, 10, 11, 12

A haza fogalma - Lisza Pinhasz története

Feladatbank
etika, hit- és erkölcstan, történelem, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra, társadalomismeret

Csoport- és egyéni feladatok a haza fogalmának körüljárására Lisza Pinhasz görög holokauszttúlélő visszaemlékezése alapján. A gyakorlatok egy-egy tanítási óra részeként is alkalmazhatóak.

8, 9, 10, 11, 12

A nagy utazás - Lisza Pinhasz története

Óraterv
történelem, osztályfőnöki óra, társadalomismeret

A két tanítási órára készült óravázlat Lisza Pinhasz életét követi végig. A téma feldolgozása elsősorban csoportmunkában történik, ezt egészíti ki tanári magyarázatok és közös beszélgetés. Az óraterv 7. és 11...

7, 8, 9, 10, 11, 12

Asszonyi sors - Rosa Rosenstein története

Óraterv
történelem, irodalom

Az óra egy képzeletbeli utazás Rosa Rosensteinnel. Csoportmunkák során ismerik meg Rosa történetét. Az előző órán Radnóti Miklós történetével foglalkoznak a diákok, ami előkészíti a munkát. 

8

Iskolapadban és azon túl

Feladatbank, Projektterv
állampolgári / civil aktivizmus, történelem, egyéb projektek, rajz és művészettörténet, társadalomismeret

A projektben a diákok öt, a Centropa archívumában megtalálható nő történetén keresztül a két világháború közti időszak oktatási rendszereivel és lehetőségeivel ismerkednek meg csoportmunka keretében. A projekt lezárásaként   egy...

8, 9, 10, 11, 12

Női történetek

Feladatbank, Projektterv
állampolgári / civil aktivizmus, Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, földrajz, történelem, osztályfőnöki óra

A feladatok segítségével a diákok csoportokban dolgozva ismerkednek meg a hét női alak történetével. A feladatok során a diákok az életutakkal foglalkoznak, térképeket kell készíteniük illetve a túlélők hallgatásának okaira...

11, 12

Nyomozás téren és időn keresztül. - Irena Wygodzka története

Óraterv
történelem, társadalomismeret

A diákok a Mystery-módszer adaptált változatának segítségével, csoportmunkában megismerkednek Irena Wygodzka életével, 2. világháború előtti multikulturális Közép- Európával, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol érezheti otthon magát...

7, 8, 9, 10, 11, 12

A polgári életmód, mentalitás elemei a két világháború között Magyarországon - Katarína Löfflerová története

Feladatbank, Óraterv
Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, történelem, társadalomismeret

A feladatok segítségével Katarína Löfflerová történetén keresztül megismertetjük a diákokkal a polgári életmód, mentalitás elemeit a két világháború közötti időszakban. A feladatok között találhatóak papíralapúak és digitálisak egyaránt.

7, 11

Hazatérők Hivatala – Katarína Löfflerova története

Óraterv
angol nyelv, német nyelv

Katarína életútjából vett részlet segítségével feldolgozzuk a táborokból hazatérők, túlélők életének egy rövid, de annál fontosabb (hozzátartozóik keresése) szakaszát dolgozzuk fel.

A tananyag német- vagy angolórára készült, az elvárt nyelvi...

7, 8

Katarína Löfflerová története

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, egyéb projektek, társadalomismeret

A workshop során Löfflerová Katarína élettörténetét  dolgozzuk fel a Padlet nevű digitális platform és a Centropa archívuma segítségével, csoportmunkában. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

A bőröndök titka – Rosl Heilbrunner története

Óraterv
állampolgári / civil aktivizmus, történelem, osztályfőnöki óra

Ezen 2x45/90 perces órán Rosl Heilbrunner élettörténetének segítségével dolgozzák fel a diákok a 20. századi történelem egyik izgalmas periódusát. A foglalkozás komoly hangsúlyt fektet az elhallgatás, az emlékezés problémája, a...

9, 10, 11, 12

Női történetek - Plakátkészítés

Feladatbank, Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra, egyéb projektek, rajz és művészettörténet, társadalomismeret, Digitális kultúra

Ebben a 45 perces órában csoportmunkában dolgozzuk fel a hét nő  élettörténetét. Az olvasottak és a kapott fényképek felhasználásával kell a gyerekeknek plakátot / infográfot készíteni. Az elkészült plakátok felhasználhatóak...

8, 9, 10, 11, 12

Női történetek - Fotóalbum

Feladatbank, Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra, egyéb projektek, társadalomismeret, Digitális kultúra

Ebben a 60 perces órában a diákok csoportokban képi és írott forrásokkal dolgozva ismerkednek meg a hét női alak rövidített történetével.  A feladatok számos alternatív megoldást kínálnak, mint például a...

9, 10, 11, 12

Bevezetés a 20. századi magyar zsidóság történetébe

Feladatbank
állampolgári / civil aktivizmus, történelem, osztályfőnöki óra

A film a magyarországi zsidóság történetének fordulópontjaira (dualizmus, Vészkorszak, az 1945 utáni időszak) koncentrál. A téma  feldolgozása digitális feladatokkal történik.

7, 11

A zsidó temető megismerése

Feladatbank, Óraterv
állampolgári / civil aktivizmus, történelem

Az óra középpontjában a magyarországi zsidóság története áll a 20. század első felében. A cél a zsidóság történetének áttekintése az egyéni életutakon keresztül, ezzel is hozzájárulva a diákok érzékenyítéséhez a...

8

A hagyományos zsidó esküvő: Koltai Panni- 3 generáció, 6 esküvő című filmhez kapcsolódva

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra

13-14 éves korosztálynak szánt óraterv, etika, történelem, osztályfőnöki órára. A zsidó kultúra egy szeletét bemutatva, a hagyományok megőrzése, átadása kultúra és identitásmegőrző szerepéhez kapcsolva.

7, 8