Szekeres-Varsa Vera anyai nagyanyja gyermekeivel

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Temesvár
  Fénykép készítésének éve:
  1897
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
  Name of the photographer / studio:
  Krauss és Klapok Fényképészeti Műterme, Temesvárott, Stefanovitsféle ház, Zápolya utcza
A képen anyai nagyanyám, Garai Izsóné (Weisz Gizella) látható két gyerekével, Iluskával és Lacikával. A kép 1897-ben készülhetett.
 
Nagyanyám 1871-ben született Komáromban, és 1921-ben halt meg Törökbecsén. Úrilánynak nevelték, gyerekkorában otthon még mademoiselle is volt. 1890-ben ment férjhez Garai Izsóhoz, aki 1859-től 1937-ig élt, és Grünhutról magyarosított. Azt nem tudom, hogyan ismerkedtek meg, de van egy gyanúm. Weisz Ármin állítólag szabadkőműves volt, nem tudom, hogy a komáromi vagy a bécsi páholyban. Garai Izsóról biztosan tudom, hogy tagja volt a szegedi páholynak, és feltételezem, hogy amikor Körmenden élt, akkor a közelebbi, komáromi páholyban lehetett, és innen van a kapcsolat. 
 
A Garai ágról annyit tudok, hogy Izsó nagyapám édesapja Garai Miksa volt, anyja Mauthner Erzsébet. Hogy mikor születtek, és mikor haltak meg, azt nem tudom. Garai Miksa intéző vagy jószágkormányzó volt egy távoli rokonuknak a birtokán, Körmenden vagy Körmend környékén. Jómódúak voltak. A fia, Izsó követte ebben a jószágkormányzóságban. Amikor 1890-ben feleségül vette Gizella nagyanyámat, akkor Törökbecsére költöztek. Ez a Vajdaságban van. Ott a Postatakarékpénztár igazgatói állását kapta, ami nem csak Törökbecsére vonatkozott, hanem az egész környékére.
 
Két gyerekük volt, mind a kettő Törökbecsén született. Az első anyám [1892--1972], a második Laci bácsi nevű nagybátyám. Laci bácsi 1893-ban született, Szegeden elvégezte a gimnáziumot, aztán a KERAK-ot, és utána még valami egyéves tanfolyamot. Egy malomban volt tisztviselő, és a fél malom az övé volt. 1942-ben Pancsován agyonlőtték vagy a németek, vagy a helybeli fasiszták. 
 
Anyám a gyerekkorára úgy emlékezett, mint felhőtlen, boldog, mennyországszerű időszakra. A szüleit anyusnak és apusnak hívta. A törökbecsei házban már volt fürdőszoba, csak nem volt benne folyóvíz. Úgy kellett a kútról vizet hozni, volt egy udvaros rendszeresítve, ő hordta tele a tartályt. Az elfolyás emésztővel volt megoldva. Aki fürdött, annak ugyanolyan volt, mintha vízvezeték lenne, csak aki hordta, annak nem. Ugyanígy volt a vécé is, hogy fel lehetett tölteni. Jeget is csináltak az udvaron veremben, amit úgy hívtak, hogy katárka. Volt egy gazdasági rész, ott valami góré is volt, és volt a rózsakert.
 
Anyám elemibe az állami népiskolába járt hat évig. Az iskola szemben volt, és az udvaros feladata volt, hogy télen a havat elsöpörje, hogy Iluska át tudjon menni. Ha sár volt, akkor pedig pallót fektetett keresztbe. Addigra Iluska már jól tudott németül, és elkezdett az anyukájától franciául tanulni. Sok játéka volt, a kutyának babaruhákat varrtak, és felöltöztették.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Vera Szekeres Varsa
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2007
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Izsóné Garai
Születési év:
1871
Születési hely:
Komárom
Halálozási év:
1921
Halálozási hely:
Törökbecse
Country of death:
Jugoszlávia
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Weisz Gizella
  Névváltoztatás éve: 
  1890
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés

Másik személy

Józsefné Varsa
Születési év:
1892
Születési hely:
Törökbecse
Halálozási év:
1972
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Háztartásbeli
 • Születési név: 
  Garai Ilona
  Névváltoztatás éve: 
  1913
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
 • Születési név: 
  Engel Vilmosné
  Névváltoztatás éve: 
  1932
  Névváltoztatás oka: 
  Újraházasodás

További képek ebből az országból

László János és felesége
Vasile Grunea újságíró-igazolványa
Kovács Lina
Földes Adolf Jahrzeit táblája
Guth Gyula
Lázár Gábor

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8