A kiskõrösi zsidó elemi tanulói 1935-ben

+
 • Foto aufgenommen in:
  Kiskõrös
  Jahr:
  1935
  Ländername:
  Ausztria-Magyar
  Name des Landes heute:
  Magyarország

A képen a kiskõrösi zsidó elemi tanulói láthatók.

Kiskõrösön kétfajta iskola volt, volt egy zsidó iskola, hédernek hívják, ott tanulnak zsidóul a kisgyerekek, már az alef-bészt, meg itt tanultunk zsidóul imádkozni meg elmondani a bróhékat.

És volt egy hivatalos iskola, ahol tanultak számtantól kezdve mindent, ami létezett [azaz volt felekezeti elemi iskola is]. Ez kimondottan zsidó iskola volt, ahova csak zsidók jártak, és két tanító volt hozzá.

Az elsõ és második osztálynak volt egy tanítónõje, az volt a Goldtstein, akire én emlékszem. Késõbb, a harmadik, negyedik, ötödik és a hatodikban, majdnem a polgáriig, az volt a Menzel tanító.

És mint gyerekek ott jöttünk össze, és ott futballoztunk, ott labdáztunk, ott csináltunk mindent. Meg különbözõ játékok léteztek, bicskával meg mit tudom én.

Én csak a hat elemibe jártam Kiskõrösön, pedig volt egy kis jesiva is, ahol a vallásosak tanultak, amit a rabbi vezetett, de nem volt híres jesiva [Kiskõrösön nem volt jesiva, hanem tanulócsoportok voltak, amelyek a jesivákhoz hasonlóan foglalkoztak az anyaggal. -- A szerk.]. Mert voltak kimondottan híres, nagy jesivák, sok volt Magyarországon. Nagyon sok jó jesiva volt.

Ahol én tanultam Galántán és Pápán, ott négyszázan tanultunk. 400 fiatalember, úgy mondják, hogy bóher. Galánta most Szlovákiában van [Galánta a Kisalföld északi részén, az ún. Mátyusföldön fekvõ város, járási székhely (1910-ben 3300 fõnyi túlnyomóan magyar, csekély részben német és szlovák anyanyelvû lakossal), amely a trianoni szerzõdést követõen Csehszlovákiához került (ekkoriban 3600 lakosa volt).

1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz (Pozsony vm.) tartozott (lásd: elsõ bécsi döntés). -- A szerk.], Pápa pedig a Dunántúlon, a szülõk is ott tanultak, és azoknak a szülei is, és oda küldték a gyerekeket is. Csak mindig más volt a rabbi. Más volt, aki tanította õket.

A jesivában aztán a Tórát tanulják és az egész hittant. Ugye a keresztényeknél van a Jézus, az volt 2000 évvel ezelõtt. Mi meg tanultuk visszamenõleg, ami 5000 évvel ezelõtt volt.

Tehát Ádámtól kezdve, egészen a mostani, utóbbi idõig. És tanultuk a magyarázatokat, az volt a nehéz. Az, aki csak eddig ment el a magyarázatba, az gyönge fejû volt, aki minél többet tanult, annál többet tudott.

Interview details

Interviewte(r): László Bernáth
Interviewt von:
Szászi Zsuzsa
Monat des Interviews:
November
Jahr des Interviews:
2001
Bécs, Ausztria

HAUPTPERSON

Erna Bernáth
Jüdischer Name:
Perl
Geburtsjahr:
1927
Jahrzehnt der Geburt:
1920
Geburtsort:
Kiskőrös
Geburtsland:
Ausztria-magyar
Todesjahr:
1944
Todesort:
Auschwitz
Sterbeort (Land):
Lengyelország
Todesort:
Auschwitz
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8