A kiskõrösi zsidó elemi tanulói 1935-ben

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kiskõrös
  Fénykép készítésének éve:
  1935
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Ausztria-Magyar
  Ország neve ma::
  Magyarország

A képen a kiskõrösi zsidó elemi tanulói láthatók.

Kiskõrösön kétfajta iskola volt, volt egy zsidó iskola, hédernek hívják, ott tanulnak zsidóul a kisgyerekek, már az alef-bészt, meg itt tanultunk zsidóul imádkozni meg elmondani a bróhékat.

És volt egy hivatalos iskola, ahol tanultak számtantól kezdve mindent, ami létezett [azaz volt felekezeti elemi iskola is]. Ez kimondottan zsidó iskola volt, ahova csak zsidók jártak, és két tanító volt hozzá.

Az elsõ és második osztálynak volt egy tanítónõje, az volt a Goldtstein, akire én emlékszem. Késõbb, a harmadik, negyedik, ötödik és a hatodikban, majdnem a polgáriig, az volt a Menzel tanító.

És mint gyerekek ott jöttünk össze, és ott futballoztunk, ott labdáztunk, ott csináltunk mindent. Meg különbözõ játékok léteztek, bicskával meg mit tudom én.

Én csak a hat elemibe jártam Kiskõrösön, pedig volt egy kis jesiva is, ahol a vallásosak tanultak, amit a rabbi vezetett, de nem volt híres jesiva [Kiskõrösön nem volt jesiva, hanem tanulócsoportok voltak, amelyek a jesivákhoz hasonlóan foglalkoztak az anyaggal. -- A szerk.]. Mert voltak kimondottan híres, nagy jesivák, sok volt Magyarországon. Nagyon sok jó jesiva volt.

Ahol én tanultam Galántán és Pápán, ott négyszázan tanultunk. 400 fiatalember, úgy mondják, hogy bóher. Galánta most Szlovákiában van [Galánta a Kisalföld északi részén, az ún. Mátyusföldön fekvõ város, járási székhely (1910-ben 3300 fõnyi túlnyomóan magyar, csekély részben német és szlovák anyanyelvû lakossal), amely a trianoni szerzõdést követõen Csehszlovákiához került (ekkoriban 3600 lakosa volt).

1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz (Pozsony vm.) tartozott (lásd: elsõ bécsi döntés). -- A szerk.], Pápa pedig a Dunántúlon, a szülõk is ott tanultak, és azoknak a szülei is, és oda küldték a gyerekeket is. Csak mindig más volt a rabbi. Más volt, aki tanította õket.

A jesivában aztán a Tórát tanulják és az egész hittant. Ugye a keresztényeknél van a Jézus, az volt 2000 évvel ezelõtt. Mi meg tanultuk visszamenõleg, ami 5000 évvel ezelõtt volt.

Tehát Ádámtól kezdve, egészen a mostani, utóbbi idõig. És tanultuk a magyarázatokat, az volt a nehéz. Az, aki csak eddig ment el a magyarázatba, az gyönge fejû volt, aki minél többet tanult, annál többet tudott.

Interjú adatok

Interjúalany: László Bernáth
Interjúkészítő neve:
Szászi Zsuzsa
Interjú készítésének hónapja:
November
Interjú készítésének éve:
2001
Bécs, Ausztria

Kulcsfigura

Erna Bernáth
Zsidó név:
Perl
Születési év:
1927
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Kiskőrös
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria-magyar
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Lengyelország
Halálozási hely:
Auschwitz

További képek ebből az országból

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8