Pór Endréné elemi iskolai indexe

Pór Endréné elemi iskolai indexe
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1931
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az elemi iskolai indexem elsõ és hátsó belsõ borítója, ami azért érdekes, hogy annak idején így folyt az egészségügyi felvilágosítás. SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK. Csak abból a gyermekbõl lesz életrevaló ember, aki kerüli mindazt, ami az egészségnek árt. Különösen kerülnie kell a gyermeknek a dohányzást és a szeszes italokat: a bort, sört és pálinkát. A dohány és a szeszes ital, kivált a pálinka, olyan erõs méreg, hogy a felnõtt embernek is árt, a gyermeket pedig idõ elõtt sirba viszi. Amelyik gyermek dohányzik, vagy szeszes italt iszik, az nem halad a tanulásban és testileg is elcsenevészesedik, erõtlen, munkára képtelen lesz. Ez a két méreg oltja be leggyakrabban az emberekbe a tüdõvész csiráját is, ami igen sok embernek ássa meg a sírját. Mert a tüdõvész nagyon ragadós betegség és mindenki megkaphatja. Hazánkban 70.000 embert visz el ez a rettenetes betegség évenkint. Legjobb ellenszere a tisztaság és a jó levegõ. De nemcsak az arcot kell tisztán tartani, hanem egész testünket, ruhánkat és lakásunkat is. Nem szabad a lakásban köpködni, mert a köpés undorító és terjeszti a betegségeket is. Minden romlott, bûzös dolgot a lakásból és környékérõl el kell távolítani. Gyakran és jó ideig kell a lakást télen-nyáron szellõztetni. Tüdõnket úgy felfrissíti a tiszta levegõ, mint szomjuságtól tikkadt testünket a tiszta víz. Aki szereti a tisztaságot, az igen sok betegségtõl menekül meg. Különösen arra kell ügyelni, hogy sem a ragadós betegségben levõk, sem az ilyen betegek holmija egészséges emberrel érintkezésbe ne jussanak. Ilyen, gyakran elõforduló ragadós betegségek a tüdõvészen kívül a kanyaró (vörös himlõ), a vörheny (skarlát, sarlach), a szamárköhögés (kehe) és a roncsoló-toroklob (difteritisz). Ha valamely gyermek ilyen betegségbe esik, azonnal orvost kell hozzá hivatni és mindaddig nem szabad a többi gyermekhez ereszteni, amíg az orvos meg nem engedi. (Folytatása a hátsó boríték belsõ oldalán.) Különben minden betegségben legjobb orvosboz fordulni. Mert ha szántani, vetni, aratni, házat építeni csak az tud jól, aki megtanult, a beteg embert is csak az tudja meggyógyítani, aki azt tanulta. Száz meg száz ember pusztul el csak azért, mert bajában nem orvoshoz, hanem kuruzslóhoz fordul. Igen fontos kelléke még az egészség fenntartásának a jó táplálkozás is. Még a legszegényebb ember is táplálkozhatik jól. Mert nem az a jó táplálkozás, ha valaki finom ételt eszik, ami legtöbbnyire nem is tápláló, vagy nagyon sokat eszik, amitõl beteggé lesz, hanem az, ha valaki rendesen él, azaz egyszerû eledelét rendes idõben, rendesen elkészítve fogyasztja el. Ezért tanuljanak meg a lányok jól fõzni. Az ember egészségének azért is nagy ellensége a szeszes ital, különösen a pálinka, mert aki szeszes italra költi pénzét, annak nem telik jó táplálékra. A szeszes ital drága még annak is, aki nem mértéktelenül issza, mert nem pótolja a mindennapi kenyeret annál sem, akinek bõven jut rá. Hát a szegény ember fazekából hány jó falatot húz ki! Miatta sok család szûkös napokat lát. A szeszes italban nincs semmi tápláló erõ. Aki pedig mértéktelenül issza, annak az eszét veszi el. Pedig mindenkire ez a sors vár, aki nem ura akaratának és rákap az ivásra. Mert úgy van azzal az ember, mint a tolvaj a lopással. Az is elõször csak tût lop, késõbb elviszi az ökröt is. Akit a szeszes ital egészen rabjává tett, az átok nemcsak a családra, hanem a községre is. Elissza minden keresetét, házát, földjét, tehát nemcsak magának, de családjának jólétét és boldogságát is. Ráadásul elvész a becsülete, mert izgága, kötekedõ emberré lesz, azonkívül, mert soha sincs eszénél, minden rosszra könnyen hajlik. Még a koldusbotra sem támaszkodhatik, mert mindenki megveti, mint akinek saját hibája akasztotta nyakába a koldustarisznyát. Csak józan és erkölcsös élet teszi boldoggá az embert! Csak épelméjû és munkabíró polgárok teszik boldoggá a hazát!

Interjú adatok

Interjúalany: Endréné Pór
Interjúkészítő neve:
Quittner János
Interjú készítésének hónapja:
Április
Interjú készítésének éve:
2005
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Endréné Pór
Születési év:
1923
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Tisztviselõ
II.világháború után:
Tisztviselõ
Névváltozás
 • Születési név: 
  Ács Éva Magdolna
  Névváltoztatás éve: 
  1944
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Ismeretlen emberek fényképe
Bihari Lajos és Weisz Ella esküvõi képe
Kertész Péter iskolai értesítõje a szegedi Izraelita Általános Iskolából
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8