Pór Endre keresztlevelének hiteles másolata

Pór Endre 1919-ben kelt keresztlevelének másolata 1939-ből. KIVONAT budapest-budai református egyh. szülöttek és megkereszteltek anyakönyvéből az 1919 évről A születés év és napja: 1914. július 10. A keresztelés év és napja: 1919. május 20. A szülött neve: Endre A szülők neve, születéshelye, vallása és polgári állása, lakóhelye: Pór Jenő dömsödi szül. ref. malomigazgató Kollár Magdolna, ref. Bpest. V. Pozsonyi u. 4/c. Keresztatyák és anyák neve, polgári állása, lakóhelye: Dr. Kollár Ármin ügyvéd Keresztelő lelkész: Haypál Benő Kiírta és hivatali pecséttel megerősíttetve kiadta Budapest 1939. év szeptember hónap 19. napján Haypál Béla református lelkipásztor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Pór család jómódú volt, a keresztelés idején a Lipótvárosban laktak. Férjem a Berzsenyi gimnáziumba járt iskolába. 1914-ben, amikor született, még izraelita, megvan a születési bizonyítványa. De mivel 1919-ben szabályosan áttértek reformátusnak, mire iskolába került, már református volt, akinek megvannak a papírjai. Nem voltak vallásosak, de református hittanra járt. A férjem négy nyelven beszélt. Nálunk csak német fräulein volt, de náluk volt francia madmazel és angol madam is.