Weiss Fülöp levele Pór Jenőhöz

Weiss Fülöp levele Pór Jenőhöz

Ezt a levelet Weiss Fülöp küldte Pór Jenőnek, amikor fiát (a későbbi férjemet) felvette a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankba: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest, 1935 december 31. EKNÖKSÉG Kedves Igazgató Ur! Örömmel értesítem, hogy Endre fiát ma felvételre behívattam. Felhasználva az alkalmat, hogy Önnek az új évre a legjobbat kívánjam, maradtam szívélyes üdvözlettel, igaz híve Weiss Fülöp Nagyságos Pór Jenő igazgató urnak, Budapest, VII. Vörösmarty-utca 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Pór család jómódú volt, a Belvárosban laktak. Férjem a Berzsenyi gimnáziumba járt iskolába. 1914-ben, amikor született, még izraelita, megvan a születési bizonyítványa. De mivel 1919-ben szabályosan áttértek reformátusnak, mire iskolába került, már református volt, akinek megvannak a papírjai. Nem voltak vallásosak, de református hittanra járt. A férjem négy nyelven beszélt. Nálunk csak német fräulein volt, de náluk volt francia madmazel és angol madam is. Érettségi után három évvel került a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankba, ahová Weiss Fülöp vette fel. Amikor államosították a bankot, akkor átkerült a Nemzeti Bankba. Itt dolgozott a haláláig, 1955-ig.
Open this page