Tanúsítvány

Tanúsítvány

Egy 1940-es tanúsítvány, amely szerint férjem a második zsidótörvény értelmében 'nem tekintendő zsidónak', ugyanis a Pór család 1919-ben legálisan lett református. Az igazoláson azonban egy pecsétes kiegészítés szerepel, mely szerint a Tanusítvány a földbirtok-politikai vonatkozásban nem mentesít. Az iratot Budapest Székesfőváros polgármestere megbízásából egy tanácsnok írta alá. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS POLGÁRMESTERE Ez a tanusítvány a 3.350/1940. M.E. számú rendelet 2. §-a alapján a földbirtokpolitikai vonatkozású jogszabályoknak a zsidókra fennálló rendelkezései alól NEM MENTESÍT Tanusítvány (Korlátozó záradék nélkül) Az 1939:IV. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 7.720/1939. M.E. számú rendelet 64. §-a értelmében, a bemutatott okiratok alapján tanusítom, hogy Pór Endre budapesti lakos, aki Pór Jenő és Kollár Magdolna szülőktől Budapesten az 1914. évi július hó 10. napján született és akinek vallása ref., az 1939:IV. t.-c. 1. §-a 3. bek/c. pontja értelmében nem tekinthető zsidónak. Budapest, 1940. évi május hó 23. napján A polgármester megbízásából (olvashatatlan aláírás) tanácsnok
Open this page