Pór Endréné VIII. gimnáziumi bizonyítványa

Ács Éva Magdolna tanuló Bizonyítványa a Budapest közs. Zrínyi Ilona leánygimnázium, VIII. Práter u. 15., VIII. (nyolcadik) a) osztályában az 1940/41-ik iskolai évben nyilvános tanulói minőségben tanusított előmenetelről, azzal a megjegyzéssel, hogy 'érettségi vizsgálatot tehet'. Amikor hetedikes gimnazista voltam, a szüleim féltettek, hogy egzisztenciális problémáim lesznek, mivelhogy a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumába járok. Az eszükbe sem jutott, hogy az életünket kellene félni, de hát a jövőbe nem láttunk. Ezért hetedik után kivettek a gimnáziumból, és áttettek a Zrínyi Ilona állami leánygimnáziumba [A Zrínyi Ilona leánygimnázium nem állami, hanem községi iskola volt. -- A szerk.] Az iskola a Práter utcában volt, oda vettek föl a nyolcadik kerületben a legkönnyebben. Itt jártam a nyolcadik osztályt. Arra gondoltunk, hogy így nem zsidó érettségi bizonyítványt kapok. A sors fintora, hogy amikor megkaptam az érettségi bizonyítványomat, az volt benne, hogy Ács Éva Magdolna elsőtől a hetedik osztályt a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumában, a nyolcadikat a Zrínyi Ilona leánygimnáziumban járta. Annyira megijedtem, hogy kitéptem a bizonyítvány anyakönyvi részét. A bizonyítványt nem mertem senkinek megmutatni. Később, a Rákosi-időkben, mikor az OTP-nél dolgoztam, kérték az érettségi bizonyítványt, és azt mondtam, hogy nincs. Erre azt mondták, hogy érettségizzek le még egyszer, ők segítenek. Hát én akkor nem akartam még egyszer érettségizni. Kértem egy másolatot a bizonyítványról, és gondoltam, abban nem lesz benne a vallás. Nem is volt benne a vallás, mert az már a Rákosi-korszakban volt, de benne volt, hogy a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziuma. Féltem, hogy ebből bajom lehet, ezért zárt borítékban adtam le a bizonyítványt a főnökömnek. Gondoltam, lesz, ami lesz. Másnap odajött hozzám, hogy hát 'Éva, maga is?' Ő is. Úgyhogy nem lett belőle aztán semmi baj.