Pór Endréné elemi iskolai indexe

Ez az elemi iskolai bizonyítványom. Első két elemibe a Málnai-féle magániskolába jártam. **** Az előmeneteli és mulasztási napló folyószáma: 2. Ács Éva Magdolna az elemi iskola II. osztályának tanulója az 1930/1931. iskolai évben a következő osztályzatot érdemelte Tantárgyak Karácsonykor Húsvétkor A tanév végén --------------------------------------------------------------------------------------------------- Magaviselete dícséretes dícséretes dícséretes Szorgalma dícséretes változó dícséretes Hit- és erkölcstan jeles jeles jeles Beszéd és értelem- jeles jeles kitűnő gyakorlatok Olvasás és olvas- jeles jeles kítűnő mánytárgyalás Írás jeles jó jeles Fogalmazás jeles jó jeles Helyesírás és nyel- jeles jeles jeles vi magyarázat Számtan és mértan kitűnő kitűnő kitűnő Rajzolás kitűnő kitűnő kitűnő Éneklés jeles jeles kitűnő Kézimunka jeles kitűnő kitűnő Testgyakorlás kitűnő kitűnő kitűnő Írásbeli dolgozatok rendes rendes dícséretes külső alakja Hány félnapot igazoltan 5. 8. - mulasztott igazolatlanul - - - összesen 5. 8. - Reichmann ? Reichmann ? Reichmann ? tanító tanító tanító. Dr. Málnai Mihály Dr. Málnai Dr. Málnai igazgató igazgató igazgató . Tudomásul vette Karácsonykor: Ács Sándorné Húsvétkor: Ács Sándor fhdgy. (A szülő vagy helyettesének aláírása) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Az évvégi értesítőt kiállító iskola megnevezése: VI. ker. Bajza u. 20. - Málnai -f. elemi iskola **** A Szondy utcában laktunk, amikor beírattak az első elemibe, egy magániskolába. A Bajza utca sarkán volt a doktor Málnai-féle nyilvános jogú elemi iskola, egy magániskola. Az első két osztályt jártam itt. A Málnai-féle iskolába inkább zsidó gyerekek jártak. Egy osztályba nyolcan jártunk, fiúk és lányok vegyesen, és ebből hat zsidó volt. Utána elköltöztünk az Áldás utcába, és akkor az Áldás utcai elemibe kerültem. Az Áldás utcai elemiben aztán megfordult a helyzet: harmincan voltunk egy osztályban, és hat zsidó volt. Az egyik hittanóra után odajött hozzám egy tízéves, szőke copfos helyes kislány, és azt mondta, hogy én nem állok veled párba. Miért nem állsz velem párba? -- kérdeztem. Azért nem állok veled párba, mert a tiszi azt mondta, hogy te ölted meg a Jézuskámat. Na már most én azt sem tudtam, hogy mi az a Jézuska, mert otthon nem hallottam semmi Jézuskát, a hittanórán sem mondtak semmi Jézuskát, azt se tudtam, ki az. És akkor otthon mondtam, hogy nem akartak velem játszani, meg nem álltak velem párba, mert én megöltem a Jézuskájukat.