Pór Endre 'Igazolványa'

Pór Endre 'Igazolványa'

Ezt az igazolást a férjem kapta a munkahelyén 1951-ben. I G A Z O L V Á N Y . A Magyar Nemzeti Bank Személyzeti osztálya ezennel igazolja, hogy Pór Endre /szül. 1914. Budapesten/ 1950. május 2-óta áll Intézetünk alkalmazásában. A Kereskedelmi Banknak nálunk elfekvő iratai alapján igazoljuk, hogy nevezettnek a Kereskedelmi Bank 1944. évi május hó 1-i hatállyal származása miatt állását felmondta. Budapest, 1951. évi július hó 11-én. MAGYAR NEMZETI BANK Személyzeti osztály -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Pór család jómódú volt, a Belvárosban laktak. Férjem a Berzsenyi gimnáziumba járt iskolába. 1914-ben, amikor született, még izraelita, megvan a születési bizonyítványa. De mivel 1919-ben szabályosan áttértek reformátusnak, mire iskolába került, már református volt, akinek megvannak a papírjai. Nem voltak vallásosak, de református hittanra járt. A férjem négy nyelven beszélt. Nálunk csak német fräulein volt, de náluk volt francia madmazel és angol madam is. Érettségi után három évvel került a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankba, ahová Weiss Fülöp vette fel. Amikor államosították a bankot, akkor átkerült a Nemzeti Bankba. Itt dolgozott a haláláig, 1955-ig.
Open this page