Pór Endréné gimnáziumi bizonyítványa

Pór Endréné gimnáziumi bizonyítványa

Ez a hetedikes gimnáziumi bizonyítványom az 1939/40-es tanév befejezésekor. Itt már nem voltam jó tanuló, főleg elégségeseim voltak. A jobb oldali lap közepén látható a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziuma pecsétjével megerősítve, hogy 'A nyolcadik osztályba léphet'. A dátum 1940. év június hó 25-én Alatta, a jegyzet rovatban a következő bejegyzés: Az 504. számú igazgatói engedély alapján a mai napon a francia nyelvből elégséges, a természetrajzból elégséges, a filozófiából elégséges, a rajzból elégséges, az énekből elégséges eredménnyel különbözeti magánvizsgálatot tett. Felvehető az algimnázium (líceum) nyolcadik osztályába. Kelt Budapest, 1940. szeptember 3-án És a pecsét: Bpest. szfőv. közs. Zrínyi Ilona Leánygimnáziuma, VIII. Práter-u. 15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nem akartam keresztény gimnáziumba járni. Akkor kinyomozták a zsidó gimnáziumot, a Pesti Izraelita Hitközség nyolcosztályos leánygimnáziumát az Abonyi utcában. Az elsőtől a hetedik gimnáziumig jártam a zsidó gimnáziumba. Amikor hetedikes gimnazista voltam, a szüleim féltettek, hogy egzisztenciális problémáim lesznek, mivelhogy a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumába járok. Az eszükbe sem jutott, hogy az életünket kellene félni, de hát a jövőbe nem láttunk. Ezért hetedik után kivettek a gimnáziumból, és áttettek a Zrínyi Ilona állami leánygimnáziumba [A Zrínyi Ilona leánygimnázium nem állami, hanem községi iskola volt. -- A szerk.]. Az iskola a Práter utcában volt, oda vettek föl a nyolcadik kerületben a legkönnyebben. Itt jártam a nyolcadik osztályt. Arra gondoltunk, hogy így nem zsidó érettségi bizonyítványt kapok. A sors fintora, hogy amikor megkaptam az érettségi bizonyítványomat, az volt benne, hogy Ács Éva Magdolna elsőtől a hetedik osztályt a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumában, nyolcadikat a Zrínyi Ilona leánygimnáziumban járta. Annyira megijedtem, hogy kitéptem a bizonyítvány anyakönyvi részét. A bizonyítványt nem mertem senkinek megmutatni. Később, a Rákosi-időkben, mikor az OTP-nél dolgoztam, kérték az érettségi bizonyítványt, és azt mondtam, hogy nincs. Erre azt mondták, hogy érettségizzek le még egyszer, ők segítenek. Hát én akkor nem akartam még egyszer érettségizni. Kértem egy másolatot a bizonyítványról, és gondoltam, abban nem lesz benne a vallás. Nem is volt benne a vallás, mert az már a Rákosi-korszakban volt, de benne volt, hogy a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziuma. Féltem, hogy ebből bajom lehet, ezért zárt borítékban adtam le a bizonyítványt a főnökömnek. Gondoltam, lesz, ami lesz. Másnap odajött hozzám, hogy hát 'Éva, maga is?' Ő is. Úgyhogy nem lett belőle aztán semmi baj.
Open this page