Pór Endre keresztlevele

A férjem keresztlevele látható a képen. Pór Jenő, az apósom a Budapesti Gőzmalom [Első Budapesti Gőzmalom Rt.] igazgatója volt, gazdag ember. Zsidónak született, de 1919-ben áttért szabályosan, nem úgy, mint mi, antedatálva Az eredeti neve Politzer volt, ebből lett Pór. 1940-ben kapott is egy tanúsítványt arról, hogy nem számít zsidónak. Hívő református lett. A fasori református lelkész, Dobos Károly összehozta anyámat és Pór Jenő malomigazgatót, akik ketten, az ő égisze alatt alapítottak egy Jó Pásztor nevű bizottságot [A föllelhető dokumentumok szerint -- legalábbis hivatalosan -- a Jó Pásztor Bizottságot a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje alapította 1942. október 20-án. -- A szerk.]. Ez a bizottság a református hitre áttért munkaszolgálatosokat szándékozott segíteni. Voltak olyan munkaszolgálatosok, akik nagyon szegények voltak, se pokrócuk, se rendes ruhájuk nem volt. És mi gyűjtöttünk ruhára meg mindenre. Akkor anyám azt mondta, hogy én már nagylány vagyok, lassan leérettségizek, segítsek az adminisztrációban. Pór Jenő meg megkérte a fiát, Endrét, hogy ő is segítsen az adminisztrációban, amikor éppen otthon van a munkaszolgálatból. Pesten volt munkaszolgálatos. Akkor barátkoztam össze a férjemmel, és így lett ebből házasság. 1914-ben, amikor született, még izraelita, megvan a születési bizonyítványa. De mivel 1919-ben szabályosan áttértek reformátusnak, mire iskolába került, már református volt, akinek megvannak a papírjai. Nem voltak vallásosak, de református hittanra járt. Ha nincs ez zsidó--keresztény bizottság, mi sem jövünk össze soha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KIVONAT a budapest-budai református egyház keresztelési anyakönyvéből A születés év és napja: 1914. július 10. A keresztelés év és napja: 1919. május 20. A szülött neve: Endre A szülők neve, születéshelye, vallása és polgári állása, lakhelye: Pór Jenő dömsödi szül. ref. malomigazgató Kollár Magdolna, ref. Bpest. V. Pozsonyi u. 4. Keresztatyák és anyák neve, polgári állása, lakhelye: Dr. Kalmár Ármin ügyvéd Keresztelő lelkész: Haypál Benő Hogy ezen kivonat az anyakönyvi eredeti czikkel szóról szóra megegyez, ezt ezennel saját nevem aláírásával s az egyház pecsétjével bizonyítom. Budapest, 1919.-ik év június hava 12. napján