Kertész Péter értesítője a Rökk Szilárd utcai állami általános iskolából

Ez a Népiskolai Értesítô Könyvem [1945 után már általános iskola volt, nem népiskola. -- A szerk.] 1948/49-ből. Mikor hazaérkeztünk a deportációból 1945 májusában, akkor a bátyámmal, [Kertész] Mikivel Karcagon valami zárdába jártunk iskolába, hogy ne veszítsük el az évet. Nem is veszítettük el, ez a második osztály volt. Erről nincs bizonyítványom, illetve nincs az irataim között. Zárdának hívták, mert apácák is tanítottak benne. A zsidó iskolába ekkor még nem jöttek vissza a tanítók. Érdekes módon, a zsidó gyerekeknek egy másik része a református iskolába járt. Aztán harmadikban már a karcagi zsidó iskolába jártunk. Negyedikben, 1946-ban felkerültünk Budapestre, valamilyen cionista otthonba, a Habonim Drorban voltunk. Ez Zuglóban volt akkoriban. Onnan jártunk a Tarbutba [lásd: Tarbut Magyarországon]. Ez a Bérkocsis utca sarkán volt -- ahol a Rabbiképző van --, ott mindent héberül tanultunk. Aztán 1947-ben lekerültünk Szegedre, valami cionista intézetbe. Ott a szegedi zsidó iskolába jártunk egy évet. Aztán 1948-ban megint visszakerültünk Pestre. Ez a hatodik osztály a Rökk Szilárd utcai iskolában. Itt még volt héber nyelv! Bár érdekes, évvégén már nem. Itt hetes volt a legjobb osztályzat. Kézimunkából, énekből, testnevelésből, héber nyelvbôl kaptam csak kettest. A magyar nemzet történetébôl négyest, hit- és erkölcstanból hatost. De év végén már nem volt hét osztályzat. [?Magaviselet? helyett ebben a tanévben ?Magatartás? szerepel az értesítőben, kézírással korrigálva az eredeti szöveget. Ebben a tanévben vezették be a hétfokozatú osztályzást: a 7-es érdemjegy volt a ?kitűnő?, a 6-os a ?jeles?, az 5-ös a ?jó?, a 4-es a ?közepes?. Kertész Péter érdemjegyei félévkor a bizonyítvány szerint: 4 tárgyból (Műhelygyakorlat, Ének, Testnevelés, Héber nyelv) kitűnő (7); 2 tárgyból (Hit- és erkölcstan, Magyar nyelv) jeles (6); 2 tárgyból (Földrajz, Számolás és mérés) jó (5), 3 tárgyból (A magyar nemzet története, Természeti ismeretek, Rajz) közepes (4). A mellékelt bizonyítvány szerint év végén is hét fokozatú volt az osztályzás: a Műhelygyakorlat tantárgyból két jegyet, Földrajzból egy jegyet rontott, A magyar nemzet története tárgyból és Természeti ismeretek tárgyból egy jegyet javított, a többi változatlan. -- A szerk.]