Kertész Péter értesítõje a Rökk Szilárd utcai állami általános iskolából

Kertész Péter értesítõje a Rökk Szilárd utcai állami általános iskolából
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1949
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a Népiskolai Értesítô Könyvem [1945 után már általános iskola volt, nem népiskola. -- A szerk.] 1948/49-ből. Mikor hazaérkeztünk a deportációból 1945 májusában, akkor a bátyámmal, [Kertész] Mikivel Karcagon valami zárdába jártunk iskolába, hogy ne veszítsük el az évet. Nem is veszítettük el, ez a második osztály volt. Erről nincs bizonyítványom, illetve nincs az irataim között. Zárdának hívták, mert apácák is tanítottak benne. A zsidó iskolába ekkor még nem jöttek vissza a tanítók. Érdekes módon, a zsidó gyerekeknek egy másik része a református iskolába járt. Aztán harmadikban már a karcagi zsidó iskolába jártunk. Negyedikben, 1946-ban felkerültünk Budapestre, valamilyen cionista otthonba, a Habonim Drorban voltunk. Ez Zuglóban volt akkoriban. Onnan jártunk a Tarbutba [lásd: Tarbut Magyarországon]. Ez a Bérkocsis utca sarkán volt -- ahol a Rabbiképző van --, ott mindent héberül tanultunk. Aztán 1947-ben lekerültünk Szegedre, valami cionista intézetbe. Ott a szegedi zsidó iskolába jártunk egy évet. Aztán 1948-ban megint visszakerültünk Pestre. Ez a hatodik osztály a Rökk Szilárd utcai iskolában. Itt még volt héber nyelv! Bár érdekes, évvégén már nem. Itt hetes volt a legjobb osztályzat. Kézimunkából, énekből, testnevelésből, héber nyelvbôl kaptam csak kettest. A magyar nemzet történetébôl négyest, hit- és erkölcstanból hatost. De év végén már nem volt hét osztályzat. [?Magaviselet? helyett ebben a tanévben ?Magatartás? szerepel az értesítőben, kézírással korrigálva az eredeti szöveget. Ebben a tanévben vezették be a hétfokozatú osztályzást: a 7-es érdemjegy volt a ?kitűnő?, a 6-os a ?jeles?, az 5-ös a ?jó?, a 4-es a ?közepes?. Kertész Péter érdemjegyei félévkor a bizonyítvány szerint: 4 tárgyból (Műhelygyakorlat, Ének, Testnevelés, Héber nyelv) kitűnő (7); 2 tárgyból (Hit- és erkölcstan, Magyar nyelv) jeles (6); 2 tárgyból (Földrajz, Számolás és mérés) jó (5), 3 tárgyból (A magyar nemzet története, Természeti ismeretek, Rajz) közepes (4). A mellékelt bizonyítvány szerint év végén is hét fokozatú volt az osztályzás: a Műhelygyakorlat tantárgyból két jegyet, Földrajzból egy jegyet rontott, A magyar nemzet története tárgyból és Természeti ismeretek tárgyból egy jegyet javított, a többi változatlan. -- A szerk.]

Interjú adatok

Interjúalany: Péter Kertész
Interjúkészítő neve:
Mészáros Balázs
Interjú készítésének hónapja:
Október- November
Interjú készítésének éve:
2004
Szentendre, Magyarország

Kulcsfigura

Péter Kertész
Zsidó név:
Móse
Születési év:
1937
Születési hely:
Karcag
Foglalkozása
II.világháború után:
Újságíró

Additional Information

Also interviewed by:
Shoa Alapítvány

További képek ebből az országból

Weisz Márton és Mártonné esküvõi képe
Angyalosi Endre és pályatársai
Molnár Miklós és Katz Irén esküvõi értesítése
Váradi Richárdné ikrei
Ozorai Ágnes esküvõje
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8