Kertész Endréné munkakönyve

Kertész Endréné munkakönyve
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Karcag
  Fénykép készítésének éve:
  1953
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Anyám [Kertész Endréné[ munkakönyve. Ezt 1953. februárban állította ki a Karcagi Városi Tanács Végrehajtó Bizottság Munkaerőgazdálkodási Osztálya. Megtudható, hogy anyám sose volt szervezett dolgozó, mivel egyetlenegy bejegyzés sincs benne. A háború után Karcagon anyámnak volt albérlője. Már itt, Pesten nevelkedtünk a bátyámmal, cionista otthonokba, zsidó gimnáziumba jártunk, amikor ott lakott egy egészséges, pesti, szép fiatal nő. Anyám mint manikűrös keresett pénzt, abból élt. Saját jogán nem volt nyugdíja soha. Rengeteg megalázó helyzetbe került, amikor elment ilyen nagyságákhoz. X-szer előfordult, hogy elment, és azt mondták, hogy jöjjön később, Lenke! Ugyanakkor mindenkinek a barátnője volt egyszersmind. Volt grófnő, volt szülész-nőgyógyász főorvos felesége, aki 1956 [lásd: 1956-os forradalom] után, mikor hazamentem, azt mondta, hogy ha kell, még a szoknyája alá is elbújtat, mert akkor kiabálták, hogy 'egy komcsi mellé egy zsidót akasztunk!'. De a manikűrözés nem volt tervezhető jövedelem anyám számára. Ebből a szempontból egyfajta életművész volt. Anyám nem ment újra férjhez, meg se fordult a fejében. Belejátszott az, hogy tiltakoztunk, mi, gyerekek, vártuk vissza apánkat. Férjhez kellett volna mennie! Kevéssel a halála előtt lefényképeztette magát. Korabeli kosztüm volt rajta, és nekem egy ilyen jampec nyakkendőm. Valami elmondhatatlanul elhasznált, szomorú-fáradt volt az arca. Itt halt meg, Pesten a Zsidó Kórházban. Én naponta látogattam, és a bátyám egyszer feljött Balassagyarmatról, bementünk, a portás furcsán viselkedett velünk. Mikor bementünk a kórterembe, akkor a vele szemben lévő ágyra vetettünk először pillantást, ahol az ágy végében ült egy néni, és imádkozott. Akkor néztünk oda az anyám ágyához, ami akkor már le volt húzva. A Scheiber Sándor temette. Arra tekintettel, hogy ő egy nagyasszony, mert a Scheiber Sándor kiadványai a háború után is a Kertész nyomdában készültek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A) Bal oldal 10 Ft kiállítási díj leróva. A Magyar Népköztársaság alkotmányából: A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka. Minden munkaképes polgárnak joga, kötelessége és becsületbeli ügye, hogy képességei szerint dolgozzék. A dolgozók munkájukkal, munkaversenyben való részvételükkel, a munkafegyelem fokozásával és a munkamódszerek tökéletesítésével a szocialista építés ügyét szolgálják. B) Jobb oldal A munkakönyvet kiállító fejbélyegzője Sorozat: F. Sorszám 1011329 Kertész Endréné (NÉV) MUNKAKÖNYVE Kiállította: Karcag, 1953. febr. hó 12. P. H. A kiállító aláírása A) Bal oldal Legmagasabb iskolai (általános, közép, felsőiskolai) végzettség: Megjelölése A bejegyzés alapjául szolgáló okirat A bejegyzés igazolása (aláírás és bélyegzőlenyomat) 4 elemi bemondás B) Jobb oldal Szakképzettség, szakiskolai, szaktanfolyami végzettség a technikai minimum és kötelező szakmai gyakorlat adatai: Megszerzés időpontja Megjelölés A bejegyzés alapjául szolgáló okirat A bejegyzés igazolása (aláírás és bélyegzőlenyomat) Manikürös segéd

Interjú adatok

Interjúalany: Péter Kertész
Interjúkészítő neve:
Mészáros Balázs
Interjú készítésének hónapja:
Október- November
Interjú készítésének éve:
2004
Szentendre, Hungary

Kulcsfigura

Endréné Kertész
Születési év:
1910
Születési hely:
Karcag
Halálozási év:
1971
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Manikûrös
Névváltozás
 • Születési név: 
  Fischer Lenke
  Névváltoztatás éve: 
  1935
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Additional Information

Also interviewed by:
Shoa Alapítvány

További képek ebből az országból

Rokonok
Preisz György édesanyjával
Kertész Péter általános iskolai értesítõje a Tarbutból
Gergely Katalin és a Francia Ügyvédi Kamara elnöke
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8