Kertész Endréné 'Igazolvány'-a arról, hogy hazatért a deportálásból

Ez az az igazolvány, amit a Magyar Államrendôrség karcagi kapitányságán állítottak ki az anyám nevére, de készült a bátyám és az én nevemre is. Ez anyáméról egy másolat, amely igazolja, hogy a deportálásból nem a hazahozatali kormánybiztos által kiállított utazási igazolvánnyal tért vissza. Személyes jelentkezési kötelezettségének a fenti hatóságnál a mai napon eleget tett, 1946. február 26-án. Számba vettek minket. Nekem mellesleg a zsidó kárpótlásnál utólag ez egy fontos corpus delictinek bizonyult, mert igazolta, hogy deportálva voltunk. Ha egyszer a deportálásból való hazajövetel után jelentkeztünk, akkor nagy valószínűséggel deportálva is voltunk. Aki aláírta, Gábor Sándor, az szintén karcagi zsidó, Grosz Sándornak született, a munkaszolgálatból hazajövet ő lett Karcag város rendőrkapitánya, és mint ilyen a kunmadarasi pogrom idején is ő intézkedett mint a legfőbb rendőr, mert Kunmadaras a karcagi rendőrkapitánysághoz tartozott. Gábor Sándor az apámmal együtt volt munkaszolgálatos, és vele együtt szökött meg, együtt kerültek szovjet fogságba. 1989-ben elhozta nekem már mint ilyen tisztes korú nyugdíjas férfiú a naplóját, amiből tulajdonképpen megtudtam apám halálának a körülményeit. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Magyar államrendőrség karcagi kapitánysága 140/31/1946. sz. Igazolvány Igazolom, hogy Kertész Endréné Fischer Lenke, aki Karcag városban 1910. évben született háztartásbeli foglalkozású, anyja neve: Stein Róza lakik Karcag (Kacsó u. 3.) és aki deportálásból nem a hazahozatali kormánybiztos vagy kirendeltsége által kiállított utazási igazolvánnyal tért vissza, a 215.645/1946. B. M. IV--12. számú rendelettel előírt személyes jelentkezési kötelezettsgének a fenti hatóságnál a mai napon eleget tett. Karcag, 1946. évi február hó 26n. A kapitányság vezetője rendeletéből: Gábor Sándor r. fhdgy. a politikai rendészeti osztály vezetője.