Kertész Péter értesítõje a Labanc utcai általános iskolából

Kertész Péter értesítõje a Labanc utcai általános iskolából
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1950
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a Labanc utcai értesítôm 1949/50-ből. Mikor hazaérkeztünk a deportációból 1945 májusában, akkor a bátyámmal, [Kertész] Mikivel Karcagon valami zárdába jártunk iskolába, hogy ne veszítsük el az évet. Nem is veszítettük el, ez a második osztály volt. Erről nincs bizonyítványom, illetve nincs az irataim között. Zárdának hívták, mert apácák is tanítottak benne. A zsidó iskolába ekkor még nem jöttek vissza a tanítók. Érdekes módon, a zsidó gyerekeknek egy másik része a református iskolába járt. Aztán harmadikban már a karcagi zsidó iskolába jártunk. Negyedikben, 1946-ban felkerültünk Budapestre, valamilyen cionista otthonba, a Habonim Drorban voltunk. Ez Zuglóban volt akkoriban. Onnan jártunk a Tarbutba [lásd: Tarbut Magyarországon]. Ez a Bérkocsis utca sarkán volt -- ahol a Rabbiképző van --, ott mindent héberül tanultunk. Aztán 1947-ben lekerültünk Szegedre, valami cionista intézetbe. Ott a szegedi zsidó iskolába jártunk egy évet. Aztán 1948-ban megint visszakerültünk Pestre, és akkor a Tárogató úton ugyancsak volt egy otthon, és onnan jártunk a Labanc utcai iskolába. Ez egy közönséges állami általános iskola volt. De az Értesítő Könyvben a jegyzetben megemlítik rendkívüli tárgyként az izraelita hittant: elégséges! A második félévben nem volt hittan. [Ebben a tanévben jelent meg új kötelező tantárgyként az orosz nyelv és irodalom. Az osztályzás még mindig hétfokozatú volt, Kertész Péter bizonyítványában megjelent az elégséges (3-as) érdemjegy (Számolás és mérés, Természetrajz -- ez váltotta fel a Természeti ismereteket, és az Izraelita hittan). ?Műhelygyakorlat? nincs, van helyette ?Mértani rajz? és új tantárgyként ?Az ember élete?. -- A szerk.]

Interjú adatok

Interjúalany: Péter Kertész
Interjúkészítő neve:
Mészáros Balázs
Interjú készítésének hónapja:
Október- November
Interjú készítésének éve:
2004
Szentendre, Magyarország

Kulcsfigura

Péter Kertész
Zsidó név:
Móse
Születési év:
1937
Születési hely:
Karcag
Foglalkozása
II.világháború után:
Újságíró

Additional Information

Also interviewed by:
Shoa Alapítvány

További képek ebből az országból

Építészmérnöki diploma
Vágó Istvánné és férje esküvõi képe
Kárpáti György nagyszüleivel
Tevan Zsófia második férjével, Perczel Károllyal
Weisz József
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8