Végelbocsátó levél

Végelbocsátó levél
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Veszprém
  Fénykép készítésének éve:
  1911
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  Az Athenaeum társulat könyvnyomdája, Budapest
Ez apai nagyapám elbocsátó levele a magyar királyi honvédségből. Apai nagyapám, Molnár Farkas Vilmos 1869-ben született Veszprémben mint Weisz Wolf Vilmos. Apja Weisz Sámuel szabósegéd volt, anyja Weisz Sámuelné, aki 1938-ban született Pápán, leánykori neve Müller Mári volt. A nagyapám szüleiről semmit nem tudok. A nagymamám szüleiről sem sokat tudok, csak benne van egy dokumentumban, hogy az apját Müller Farkasnak hívták, az anyját pedig Gerstl Nettinek. A nagyapa fiatalkoráról nem tudok sokat. Azt is csak az iratokból, hogy 1884 és1887 között Pápán Kohn Ignác sütő és cukrásznál volt tanonc, és közben elvégezte a pápai ipariskolát. Aztán 12 év 3 hónapig szolgált a magyar királyi 17. honvéd gyalogezredben, mint honvéd, és mivel 'becsületesen' szolgált, jogosult volt a 'jubileumi emlékérem' viselésére. Ez a katonaságtól 1911-ben kapott alábbi végelbocsátó levélben olvasható: VÉGELBOCSÁTÓ LEVÉL Molnár Vilmos 1869-ik évben Veszprém városban, Veszprém városi járásban, Veszprém vármegyében, Magyarországban született izraelita vallású pék a honvédségben és pedig a m. kir. 17-ik honvéd gyalog ezredben 12 évig 3 hónapig mint honvéd becsületesen szolgált. Nevezett a következő kitüntetések, jelvények és érmek viselésére jogosult: jubileumi emlékérem. Miután a törvényes szolgálati és népfelkelési kötelezettségének teljesen megfelelt, a fegyveres erő kötelékéből ezennel elbocsátatik és részére ezen okmány, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvényczikknek 52. §-a, valamint a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvényczikk 2. §-a értelmében kiadatik. Kelt Veszprém, 1911-ik évi deczember hó 31-én.

Interjú adatok

Interjúalany: Thomas Molnar
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Vilmos Molnar Farkas
Születési év:
1869
Születési hely:
Veszprem
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
1945
Halálozási hely:
Budapest
Country of death:
Magyarország
Halálozási hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Baker, merchant
Névváltozás
 • Születési név: 
  Vilmos Weisz Volf
  Névváltoztatás éve: 
  1896
  Névváltoztatás oka: 
  Assimilation

További képek ebből az országból

S. András és B. Anna esküvõje
Braun Zsigmond tagsági jegye
Váradi Richárdné ikrei
Lunczer Imre és Dávid Alice esküvõi képe
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8