Thomas Molnar elemi iskolai bizonyítványa

Thomas Molnar elemi iskolai bizonyítványa
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1942
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az én népiskolai bizonyítványom. A szövege a következő: NÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY (a Pesti Izraelita Hitközség Népiskolájából, VII., Bethlen Gábor tér 2. ) Molnár Tamás rendes tanuló, születési helye: Budapest, születési éve: 1931, hónapja: november, napja: 23, vallása: izraelita, a népiskola negyedik osztályát az 1941/42. iskolaévben a következő eredménnyel végezte: Magaviselet: dicséretes Hit- és erkölcstan: kitűnő Héber olvasás: kitűnő Bibliafordítás: kitűnő Beszéd- és értelemgyakorlatok: kitűnő Olvasás: kitűnő Írás: kitűnő Fogalmazás: kitűnő Nyelvi ismeretek: kitűnő Szorgalom: dicséretes Számolás és mérés: kitűnő Földrajz: kitűnő Rajz és kézimunka: kitűnő Ének: kitűnő Testnevelés: kitűnő ************************************************************** Még a Thököly úton laktunk, amikor kezdtem járni a Bethlen téri zsidó elemi iskolába, ami körülbelül egy kilométerre volt a lakásunktól. Általában oda-vissza gyalog mentem, és ezek alatt a séták alatt találkoztam először az antiszemitizmussal. Néhány utcagyerek molesztálni szokta a zsidó gyerekeket, becsmérlő szavakat kiabálva, mint mocskos zsidó, büdös zsidó stb., és rögtön megtanultam, hogy a zsidóságom miatt más vagyok, mint a többi magyar gyerek. Tettlegességig soha nem fajult a dolog, és később más személyes élményem nem is volt, hiszen zsidó elemibe, aztán zsidó gimnáziumba jártam, és ez csökkentette az antiszemita afférok esélyét. Az elemi iskolában egészen jó tanuló voltam, csupa jeles, de nem nagyon szerettem az iskolát. Különösen a vallási tárgyakat utáltam, és azt, hogy minden szombat reggel és az összes zsidó ünnepen zsinagógába kellett mennem.

Interjú adatok

Interjúalany: Thomas Molnar
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Thomas Molnar
Zsidó név:
Tadres
Születési év:
1931
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II.világháború után:
Jogász
Névváltozás
 • Születési név: 
  Molnár Tamás
  Névváltoztatás oka: 
  Disszidálás

További képek ebből az országból

Lakcímbejelentõ
Sz. Lajosné tíz évesen a házuk udvarán
A Róna család
Grün Magda
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8