Névváltoztatási engedély

Apai nagyapám névváltoztatási engedélye 1896-ból. Apai nagyapám, Molnár Farkas Vilmos 1869-ben született Veszprémben mint Weisz Volf Vilmos. Apja Weisz Sámuel szabósegéd volt, anyja Weisz Sámuelné, aki 1838-ban született Pápán, leánykori neve Müller Mári volt. A nagyapám szüleiről semmit nem tudok. A nagymamám szüleiről sem sokat tudok, csak benne van egy dokumentumban, hogy az apját Müller Farkasnak hívták, az anyját pedig Gerstl Nettinek. A nagyapa fiatalkoráról nem tudok sokat. Azt is csak az iratokból, hogy 1884 és1887 között Pápán Kohn Ignác sütő és cukrásznál volt tanonc, és közben elvégezte a pápai ipariskolát. Aztán 12 év 3 hónapig szolgált a magyar királyi 17. honvéd gyalogezredben mint honvéd, és mivel 'becsületesen' szolgált, jogosult volt a 'jubileumi emlékérem' viselésére. Ez a katonaságtól 1911-ben kapott végelbocsátó levélben olvasható. Az első világháborúban már nem is hívták be katonának. 1896-ban magyarosított Molnár Farkas Vilmosra. Ez a névváltoztatási engedély hivatalos másolata, amit 1939-ben kért ki a fővárosi polgármesteri hivataltól, ahogy a lap jobb felső sarkában látható fordított pecsétből kiolvasható. ************************************************************** Másolat Magyar királyi belügyminiszter 85054 szám v - b. A fő és székváros közönségének. Budapest Weisz Volf Vilmos veszprémi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének ?Molnár?-ra kért átváltoztatása megengedtetvén, a folyó évi szeptember hó 13-án 34389 szám alatt kelt felterjesztése kapcsán felhívom a törvényhatóságot, hogy folyamodót erről a mellékelt [olvashatatlan ] mellett értesíttesse, és ezen névváltoztatásnak az illető anyakönyvben teendő feljegyzését eszközöltesse. Budapesten, 1896. évi október hó 1-n. a miniszter megbízásából: Dr. Sélley s. k. miniszteri tanácsos A másolat hiteléül [olvashatatlan aláírás] alkiadó Az alsó pecsét szövege: BUDAPEST FŐ- ÉS SZÉKVÁROS KIADÓ HIVATALA A felső pecsét alatt lévő illetékbélyeg dátuma: 1934 A felső pecsét szövege: FELÜLBÉLYEGZÉS BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 1939 ÁPR. 14. POLGÁRMESTERI IV. KÖZJOGI KATONAI és ILLETŐSÉGI ÜGYOSZTÁLY

Photos from this interviewee