Thomas Molnar elemi iskolai bizonyítványa

Thomas Molnar elemi iskolai bizonyítványa

Ez az én népiskolai bizonyítványom. A szövege a következő: NÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY (a Pesti Izraelita Hitközség Népiskolájából, VII., Bethlen Gábor tér 2. ) Molnár Tamás rendes tanuló, születési helye: Budapest, születési éve: 1931, hónapja: november, napja: 23, vallása: izraelita, a népiskola negyedik osztályát az 1941/42. iskolaévben a következő eredménnyel végezte: Magaviselet: dicséretes Hit- és erkölcstan: kitűnő Héber olvasás: kitűnő Bibliafordítás: kitűnő Beszéd- és értelemgyakorlatok: kitűnő Olvasás: kitűnő Írás: kitűnő Fogalmazás: kitűnő Nyelvi ismeretek: kitűnő Szorgalom: dicséretes Számolás és mérés: kitűnő Földrajz: kitűnő Rajz és kézimunka: kitűnő Ének: kitűnő Testnevelés: kitűnő ************************************************************** Még a Thököly úton laktunk, amikor kezdtem járni a Bethlen téri zsidó elemi iskolába, ami körülbelül egy kilométerre volt a lakásunktól. Általában oda-vissza gyalog mentem, és ezek alatt a séták alatt találkoztam először az antiszemitizmussal. Néhány utcagyerek molesztálni szokta a zsidó gyerekeket, becsmérlő szavakat kiabálva, mint mocskos zsidó, büdös zsidó stb., és rögtön megtanultam, hogy a zsidóságom miatt más vagyok, mint a többi magyar gyerek. Tettlegességig soha nem fajult a dolog, és később más személyes élményem nem is volt, hiszen zsidó elemibe, aztán zsidó gimnáziumba jártam, és ez csökkentette az antiszemita afférok esélyét. Az elemi iskolában egészen jó tanuló voltam, csupa jeles, de nem nagyon szerettem az iskolát. Különösen a vallási tárgyakat utáltam, és azt, hogy minden szombat reggel és az összes zsidó ünnepen zsinagógába kellett mennem.
Open this page