Molnár Miklós és Katz Irén esküvői értesítése

Ez a szüleim, Molnár Miklós és Katz Irén házassági hirdetése 1929-ből. Az értesítést a menyasszony szülei, Katz Mór és neje, illetőleg az akkor már június 1. óta özvegy Molnár Vilmos adta ki. A szüleim úgy ismerkedtek meg, hogy egy házban laktak a Vörösmarty utcában. Anyám csak elemi iskolát végzett. Borzasztó szegények voltak. A nagyanyám állandóan beteg volt, a nagyapám soha nem volt otthon. Szobafestő és mázoló volt. Anyám nevelte a négy kisebbik testvérét. Egy lányt és három fiút. A nagyapám könnyelmű ember volt, legalábbis nekem azt mondták. Apám elemibe járt és polgári iskolába. A polgári után cukrászinasnak adták. Aztán később cukrászmester lett. 1939. december 18-án tette le a cukrászipari mestervizsgát a budapesti mestervizsgáló bizottság előtt. Az első világháborúban katonáskodott.

Photos from this interviewee