Az apai nagyszülők házassági anyakönyvi kivonata

Ez az apai nagyszüleim házassági anyakönyvi kivonata 1897-ből. Nagyszüleim 1897-ben házasodtak. A házasságkötés után egy évvel, 1898-ban született az édesapám, és rá három évre a nagynéném, Margit. Attól kezdve a nagymama háztartásbeli volt. Róla csak annyit tudok, hogy beteges volt egész életében. Azt hiszem, elég nehéz élete lehetett. Azt mondják, hogy nagyon édes asszony volt, az apám borzasztóan szerette őt. Elég sokat költözhettek, mert fel van írva, hol mindenhol béreltek lakást. Laktak a Hársfa utcában, a Dohány utcában, a Klauzál téren, a Dob utcában és a Podmaniczky utcában. [A felsorolt utcák szűk körzetben vannak, Budapest VI. és VII. kerületében. -- A szerk.] Nagyapám 1901-ben kiment New Yorkba. Megvannak nekem a szelvények, New Yorkból küldött haza pénzt, hol 5 dollárt, hol 10 dollárt, ami akkor nagyon nagy pénz volt. Ott volt kint két évig. Az első világháború után nyitott egy kis üzletkét a Vörösmarty utca 51-ben, ahol árultak mindenféle apróságokat, de főleg cukorkát. Egy egészen kis üzletke volt, és abból éltek ott egy ideig. 1929-ben, 56 éves korában meghalt a nagymama. Éppen Rákoshegyen nyaralt. Súlyos cukorbeteg volt, kapott egy ilyen kómát, és ahelyett, hogy cukrot adtak volna neki, adtak neki még inzulint. Így amikor én születtem a nagymama már nem élt. ************************************************************************* Házassági anyakönyvi kivonat 993/VI szám Kelt: Budapest 1897 évi november hó hetedik napján Megjelentek alulírott Szigethy Károly anyakönyvvezető helyettes előtt házasságkötés céljából: 1. mint vőlegény: Molnár Farkas Vilmos a kinek vallása: izraelita állása (foglalkozása): sütő segéd lakóhelye: Budapest VII. Király utcza 65 szám Születésének helye: Veszprém ideje: 1869 évi június hó huszadik napja és a ki személy azonosságát születési bizonyítvánnyal igazolta Atyjának családi és utóneve: néhai Weisz Sámuel állása (foglalkozása): szabósegéd lakóhelye: Budapest Anyjának családi és utóneve: özvegy Weisz Sámuelné, született Müller Mari állása (foglalkozása): -------------- lakóhelye: Pápa, Veszprém vármegye 2. mint menyasszony: Polnauer Róza a kinek vallása: izraelita állása (foglalkozása): harisnyakötőnő lakóhelye: Budapest VI. Király utcza 82 szám Születésének helye: Enying, Veszprém vármegye ideje: 1873 évi október hó harmadik napja és a ki személy azonosságát születési bizonyítvánnyal igazolta Atyjának családi és utóneve: Polnauer Tivadar állása (foglalkozása): czipész segéd lakóhelye: Budapest VI. Király utcza 82 szám Anyjának családi és utóneve: Polnauer Tivadarné, született Hoffmann Mária állása (foglalkozása): -------------- lakóhelye: Budapest VI. Király utcza 82 szám 3. mint egyik tanu: Stern Zsigmond kinek állása (foglalkozása): betűszedő lakóhelye: Budapest VII Vörösmarty utcza 2 szám életkora: huszonkilenc éves és a ki személy azonosságát házasságilevelével igazolta 4. mint másik tanu: Hoffmann Ármin kinek állása (foglalkozása): szakács lakóhelye: Budapest VII Hunyady tér 11 szám életkora: harminchét éves és a ki személy azonosságát honvéd végelbocsátó levelével igazolta Alulírott polgári tisztviselőnek a házasulókhoz az egymással való házasságkötés iránt tett kérdésére az előtte együttesen jelenlevő házasulók a két tanu jelenlétében személyesen külön-külön kijelentették, hogy egymással házasságot kötnek. Alulírott polgári tisztviselő a házasulókat ezen egybehangzó kijelentésük alapján a törvény értelmében házastársaknak nyilvánította.

Photos from this interviewee