Molnár Miklós ipartestületi tagságának igazolása

Molnár Miklós ipartestületi tagságának igazolása

Ez a papír apám ipartestületi tagságát igazolja. BUDAPESTI CUKRÁSZOK ÉS MÉZESKALÁCSOSOK IPARTESTÜLETE BUDAPEST VIII. ŐR-UTCA 5. TELEFON: 139-611 Budapest,1947.?vi m?jus h? 29. Tekintetes M o l n ? r M i k l ? s ?rnak, cukr?szmester 379. ikt.sz. 1947. Budapest VII. Th?k?ly ?t 14. K?v?ns?g?ra igazoljuk, hogy cukr?szipar?t a Bpest. sz?kesf?v?ros VII. ker. el?lj?r?s?g?nak mint els? fok? iparhat?s?gnak 1942.X.29-?n kelt 60.948/1942. sz?m? v?ghat?rozata alapj?n gyakorolja /VII. Th?k?ly ?t 14. sz?m alatt/, ebb?l kifoly?lag ipartest?let?nk tagja. *** A felszabadulás után apám megnyitotta a boltot. Áru persze nem volt, mert a boltot kirabolták. Az ellopott áru között volt medvecukor, ami babérlevélbe volt csomagolva, hogy meg ne romoljon. A medvecukrot elvitték, a babérlevelet nem, ottmaradt egy zsáknyi. Apám a babérlevelet kis zacskókba csomagolta, és azt árulta. Elképesztő, hogy mennyien akartak babérlevelet venni. Hosszú sor állt a bolt előtt. Aztán szerzett valahonnan Mauthner magot. Ez egy híres magkereskedő volt. Paprika-, paradicsom- meg mindenféle magot szerzett, és azt árulta. Aztán szerzett valahonnan több vég selymet, és azt árulta. Később a cukorkakészítők megint elkezdtek nyalókát gyártani, és az óriási cikk volt. Az üzletet apám és Margit néném vitte. Lassan beindultak a gyárak is. A bolt egészen az államosításig ment. 1948-ban történt az államosítás, az apámnak még azt sem engedték meg, hogy visszamenjen a kalapjáért.
Open this page