Negrea Arnold

Negrea Arnold

A képen anyám húgának a férje, Negrea Arnold látható. Ez a változtatott neve. Fogarason született [Valószínűleg Szkoréban (Fogaras vm) született. -- A szerk.], Löblnek hívták, ez volt az eredeti neve. A kereskedelmi akadémiát Berlinben végezte, a közgazdasági egyetemet pedig Baselben. “Magna cum laudé”-val végzett, általában csak svájciaknak és németeknek adtak ilyen magas jegyet, és azt akarták, hogy maradjon az egyetemen. Nem, ő haza akart jönni. Annak idején az egyetemeken nagyon szokásos volt a baloldal felé kacsingatni, annál is inkább, hogy a fiataloknak marxizmust tanítottak az egyetemen. Nem kismértékben járult hozzá a baloldali orientációhoz. És visszatérve Romániába, megtalálta az abban az időben legbaloldalibb Nemzeti Parasztpártot. És valamelyik parasztpárti vezető magántitkára volt. Annál is inkább, mert nagyon művelt volt, megvolt a lényege annak, hogy miért vették fel. Aztán a Vörös Segélynek lett aktív tagja, s később a kommunista pártnak. Életének jó részét Fogarason töltötte. 1941-ben az illegális kommunista párt Torda párttitkárának nevezte ki. Nagyjából papírok nélkül működött. Cigánysorsban [egyik helyről a másikra menekülve] bujkált , és ebben az időszakban ismerte meg a Tordán élő nagynénémet [az édesanyja húgát]. 

A[második világ]háború után ő volt az első párttitkár a megyében. Ha jól tudom, 1948-ban vagy 1949-ben házasodtak össze, és elkerült Kolozsvárra, ahol több funkciót töltött be, tudomásom szerint egy időben. Az egyik egyetemi tanárság volt, a másik, hogy a párt export-import vállalatának volt az igazgatója. Később a mostani Transilvania Banknak volt az igazgatója. Aztán végül csak az egyetemen maradt. A felesége ügyvéd volt, s itt éltek Kolozsváron, s egészen nyugdíjazásáig itt maradtak. Hozzá kell tenni érdekességként, hogy a régi illegalisták egy jó része börtönben ült a kommunizmus alatt. Ő nem ült, de kizárták a pártból, többek között azért, mert zsidó volt [lásd: párttisztogatás Romániában]. Kizárták, de attól még maradt professzor, nyugdíjazásáig. Nem ő románosította el a nevét, hanem az változtatta meg neki, akinek a magántitkára lett. A felesége és a gyerekei is Negrea nevűek. A gyerekeikkel kimentek Izraelbe a változás után [lásd: az 1989-es romániai forradalom]. Két gyereke volt, egy lány és egy fiú, a nagyobbik, a lány angoltanárnő, a fiú mérnök.

Open this page