Vohryzkovi, příbuzní Jiřího Munka, na výletě

Vohryzkovi, příbuzní Jiřího Munka, na výletě

Tohle je obrázek z výletu. Strýc Vilém Vohryzek stojí v druhé řadě v bílém klobouku s tmavou stuhou, nalevo je teta Bedřiška Vohryzková, jeho žena, přímo pod písmenem "H". Teta Bedřiška byla tatínkova sestra. Otec měl taky bratra, Josefa Munka, který byl legionářem v Rusku za 1. světové války a po válce on a rodina Vohryzkova koupili statek v Sudetech pojmenovaný Doubravice.

Tetička Bedřiška Munková si vzala pana Viléma Vohryzka a strýc Josef Munk se oženil se sestrou pana Vohryzka, Martou Vohryzkovou, z čehož vznikla docela zajímavá rodinná situace. Vohryzkovi měli dvě děti, Hanu a Helenu. Starší dcera Hana byla moc krásná. Dokonce se říkalo, že se jeden adjunkt ze statku, kde žila se svou rodinou, kvůli ní zastřelil. Munkovi měli pouze jednoho syna, který se jmenoval Jiří Munk, tak jako já.

Open this page