Identifikační průkaz Jiřího Munka z Terezína

Identifikační průkaz Jiřího Munka z Terezína

Tohle je univerzální identifikační průkaz, který musel mít každý obyvatel Terezína. Vydával ji tzv. "Ältestenrat", což v překladu znamená "rada starších". V podstatě to byl orgán židovské samosprávy. Židé v Terezíně měli tenhle druh samosprávy, ale byl zcela podřízený nacistickému velení, takže neměl žádnou možnost nezávisle situaci v Terezíně jakkoliv ovlivňovat. Vedle obvyklých osobních dat jako jméno, datum narození a tak dále, můžete vidět, že tento průkaz má také informace o postavě, barvě vlasů, očí, tvaru nosu, úst atd.

Open this page