Jiří Munk s fotografií svého dědečka

Jiří Munk s fotografií svého dědečka

Kvůli téhle fotce jsem si vzal kulaté brýle, které jinak nenosím, abych zvýraznil, jak jsem podobný svému dědečkovi. Jediný rozdíl je ten, že dědeček často vypadal hodně přísně, zatímco já, jak vidíte, se většinou směju.

Snažíme se zachovat naše rodinné dědictví prostřednictvím fotografií a také předáváním našich vzpomínek dalším generacím. Jediným pokračovatelem naší rodinné linie je má praneteř Helenka, sestřina vnučka, která se o rodinnou historii velice zajímá a podrobně se vyptává, za což jsme moc rádi.

Open this page