Vernisáž výstavy obrazů Viktora Munka

Téměř celá rodina se shromáždila při vernisáži výstavy obrazů mého bratra Viktora Munka. Úplně nalevo stojí můj synovec Jiří Kovanic, syn mé sestry Heleny Kovanicové. Sestra stojí vedle něj napravo. V popředí klečí zprava Helena Kovanicová, dcera Jiřího Kovanice spolu se svou matkou Zuzanou. Za nimi je má žena Alena Munková, rozená Synková, a já. Mezi námi můžete vidět dámu s bílými vlnitými vlasy, manželku mého bratra Viktora Munka, Jitku. Úplně vpravo stojí Jitčin bratr se svou ženou.

Vernisáž se konala v takzvané zimní modlitebně Španělské synagogy v Praze.

Photos from this interviewee