Terezínská bankovka

Jako součást příprav na návštěvu mezinárodní komise 28. června 1943, kdy se měl Terezín změnit aspoň na trochu humánně vypadající a normálně fungující místo, byly vydané bezcenné peníze, tzv. Ghettogeld. Na obrázku je stokorunová bankovka.

Na zadní straně je podpis Jacoba Edelsteina, jednoho z vedoucích " Ältestenratu", což byl orgán židovské samosprávy. Ke konci války byl tento člověk popraven. Nahradil ho nějaký Murmenstein, polský Žid, který se dožil osvobození a po válce byl obviněný z kolaborace s Němci, že údajně pomáhal organizovat transporty. "Ältestenrat" se ocital v nelehké situaci, protože jeho členové museli pouze poslouchat německé rozkazy. Měli kartičkový seznam vězňů a dostali třeba příkaz vypravit transport s tisíci lidmi, takže jejich úkol byl tyto lidi vybrat.

Photos from this interviewee