Johana Kotoučová

Tohle je obrázek mé babičky z otcovy strany Johany Marie Kotoučové. Obrázek byl pořízen v Brně ve 30. letech pro průkaz.

Babička se narodila roku 1862 v Oslavanech. Její otec byl Salamon Hansl. Babička pocházela sice ze židovské, ale nepobožné rodiny a sama pobožná nebyla. Babička byla obyčejná žena. Měl jsem ji rád, ale můj kontakt s ní už byl minimální.  Pamatuji si ji jako nemluvnou, do sebe uzavřenou, přiměřeně věku nemocnou paní. Myslím, že babička žádné sourozence neměla.

Tatínek měl sestru Marii, narodila se v roce 1890. Někdy ve třicátých letech zemřel dědeček a babička se s tetou Marií přestěhovaly z Oslavan do Brna. Žily spolu a obě pomáhaly otci, který vždy do nějakého skladu přivezl z továrny textilní odstřižky a ony je rozplétaly.