Kurt Kotouč na výstavě v Památníku Terezín

+
 • Photo taken in:
  Terezin
  Year when photo was taken:
  1993
  Country name at time of photo:
  Česká republika

Tenhle obrázek byl pořízen v roce 1993 v Památníku Terezín na jedné z výstav o holokaustu. Za mnou napravo je Jan Munk, ředitel Památníku Terezín. Nalevo ode mě je Miroslav Kárný, český historik a vedle něj je náš prezident Václav Havel.

V Památníku Terezín vznikla expozice o vězeňské literatuře, na které jsem se podílel s Marií Křížkovou. Nedávno jsme tam společně připravili putovní výstavu o časopisu Vedem. Pracoval jsem také v Terezínské iniciativě, která vznikla v roce 1990. Iniciativa vydává svůj časopis a má velkou zásluhu na vzniku židovského památníku v Terezíně. Iniciativa odváděla a odvádí skvělou práci, rovněž se rozhodujícím způsobem zúčastnila zápasu o odškodnění, které jsem obdržel i já. Svým dětem jsem o koncentračním táboře příliš nevyprávěl, stejně jako většina ostatních přeživších. Tento fakt lze vysvětlit tím, že ten, kdo prošel koncentrákem, vlastně prožil naprostou devastaci osobnosti člověka, což je nesmírně ponižující skutečnost. Když pak byla vydána v roce 1995 kniha "Je mojí vlastí hradba ghett?", můj syn si ji přečetl a dověděl se o mně věci, které předtím vůbec neznal.

Interview details

Interviewee: Kurt Kotouč
Interviewer:
Pavla Neuner
Month of interview:
Říjen
Year of interview:
2004

KEY PERSON

Kurt Kotouč
Year of birth:
1929
City of birth:
Brno
Occupation
after WW II:
Manažer

Additional Information

Also interviewed by:
Jewish Museum in Prague
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8