Alois Senský se svými dcerami Stellou Kotoučovou a Gretou Senskou

+
 • Photo taken in:
  Mohelno
  Year when photo was taken:
  1933
  Country name at time of photo:
  Československo, 1918-1938

Tenhle obrázek byl pořízen v Mohelnu v roce 1933. Uprostřed je dědeček Alois Senský, nalevo moje maminka Stella Kotoučová a napravo teta Greta Senská.

Děda měl středoškolské vzdělání. Bydleli s babičkou v Mohelnu, což tenkrát byla poměrně velká česká vesnice asi se dvěma tisícovkami obyvatel. Dědeček tu měl svůj kvelb se smíšeným zbožím, kde se prodávaly potraviny a cukroví, ale i biče, boty a hadice. Pamatuji si, jak někdo přišel, že potřebuje boty,  a dědeček mu položil nohu na papír a obkreslil mu ji kvůli velikosti. Pak mu ty boty přivezl z Třebíče, kam jezdil nakupovat zboží. Z Mohelna jezdil starý rozhrkaný autobus do Kralic, kde byla nejbližší dráha. Když dědeček jezdil pro zboží, bral si žebřiňák.

V rodině panovala kázeň, děda byl přísný, ale poctivý pán. Dědeček byl vzdělaný člověk a také celá léta dělal školského konšela v místní obecní radě, kde měl na starosti vzdělávání. Ve dvou obdobích byl dokonce zvolen starostou obce. Tenkrát se žáci v odborné škole učili psát krasopisem, kurentem, což je písmo odlišné od latinky. Dává mnoho možností kaligrafického provedení. Za dědou lidé z Mohelna chodili, když třeba potřebovali pomoc s nějakou žádostí. Když děda napsal dopis, zvlášť v němčině, bylo možné ho označit za grafické dílo, protože ho napsal písmem němčiny odlišným od klasické latinky. Byla to ukázka elegantního a kulturního projevu.

Maminka se jmenovala  Stella Kotoučová, narodila se jako Senská v Mohelnu roku 1902. Vysokou školu sice neměla, ale na svou dobu to byla vzdělaná žena. Maminka po obecné škole navštěvovala ještě střední dívčí školu, což byla německá škola v Brně, kde se vyučovaly předměty od matematiky a češtiny až po vaření. Po sňatku s tátou zůstala maminka v domácnosti, ale pomáhala tatínkovi s firmou.

Teta Greta byla rozená v roce 1907 v Mohelnu.  Teta byla vyhlášenou krasavicí, které se dvořilo mnoho mužů, ona ale zůstala svobodná. Ucházel se o ni i jeden můj učitel, takže jsem měl díky tomu ve škole protekci. Teta Greta měla i nabídku od jednoho bohatého brněnského kožešníka, jmenoval se Piowaty. Chtěl, aby se za něho provdala, říkal jí, že už má všechno zařízené, že spolu odjedou do Kanady a budou se mít krásně. Teta ale nemohla opustit svou matku, a tak zůstala a zahynula v Lublinu.

Interview details

Interviewee: Kurt Kotouč
Interviewer:
Pavla Neuner
Month of interview:
Říjen
Year of interview:
2004

KEY PERSON

Alois Senský
Decade of birth:
1870
City of birth:
Ivančice
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1934
City of death:
Mohelno (pohřben v Ivančicích)
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Maloobchodník

Other Person

Greta Senská
Year of birth:
1910
City of birth:
Mohelno
Country name at time of birth:
Rakousko
Year of death:
1942
City of death:
Lublin
Country of death:
Polsko
Died where:
Lublin

Additional Information

Also interviewed by:
Jewish Museum in Prague
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8