Marie Kotoučová

Marie Kotoučová

Tohle je obrázek mé tety Marie Kotoučové, byla to tatínkova sestra. Fotografie je z Brna ze 30. let.

Teta Marie se narodila v roce 1890. Někdy ve třicátých letech zemřel dědeček a babička se s tetou Marií přestěhovaly z Oslavan do Brna. Žily spolu a obě pomáhaly otci, který vždy do nějakého skladu přivezl z továrny textilní odstřižky a ony je rozplétaly. Vzpomínám si, že poslední sklad měl v boudě, která stála ve dvoře domu v Bratislavské ulici.  Tetu jsem měl velmi rád a ona milovala mě, byl jsem takový rozmazlený hezounek, filmově hezké dítě. Ona se nade mnou rozplývala a pořád mi chtěla něco dávat a povídat si se mnou. Měla nějaké problémy s hormony, což se projevovalo její otylostí. Asi kvůli tomu se nikdy neprovdala. Vlastní rodinu tedy neměla a tím spíš přilnula k mému otci.  S mojí maminkou byly kamarádky. Marie nebyla vůbec zbožná.

Open this page