Alois a Josefina Senských se svými dětmi

Tahle fotografie byla pořízena v Mohelnu v roce 1904. Je na ní dědečkův obchod se jménem jeho otce Josefa Senského. Můj dědeček Alois Senský stojí před obchodem vpravo, nalevo je babička Josefina Senská, která drží mou maminku. Vedle dědečka je strýc Bedřich a ten menší je strýc Hugo Senský.

Děda měl středoškolské vzdělání. Bydleli s babičkou v Mohelnu, což tenkrát byla poměrně velká česká vesnice asi se dvěma tisícovkami obyvatel. Dědeček tu měl svůj kvelb se smíšeným zbožím, kde se prodávaly potraviny a cukroví, ale i biče, boty a hadice. Pamatuji si, jak někdo přišel, že potřebuje boty,  a dědeček mu položil nohu na papír a obkreslil mu ji kvůli velikosti. Pak mu ty boty přivezl z Třebíče, kam jezdil nakupovat zboží. Z Mohelna jezdil starý rozhrkaný autobus do Kralic, kde byla nejbližší dráha. Když dědeček jezdil pro zboží, bral si žebřiňák.

V rodině panovala kázeň, byl to přísný, ale poctivý pán. Dědeček byl vzdělaný člověk a také celá léta dělal školského konšela v místní obecní radě, kde měl na starosti vzdělávání. Ve dvou obdobích byl dokonce zvolen starostou obce. Tenkrát se žáci v odborné škole učili psát krasopisem, kurentem, což je písmo odlišné od latinky. Dává mnoho možností kaligrafického provedení. Za dědou lidé z Mohelna chodili, když třeba potřebovali pomoc s nějakou žádostí. Když děda napsal dopis, zvlášť v němčině, bylo možné ho označit za grafické dílo, protože ho napsal písmem němčiny odlišným od klasické latinky. Byla to ukázka elegantního a kulturního projevu.

Babička pocházela z rodiny Steckerlů. Mluvila sice plynně česky, stejně jako děda, ale jejím rodným jazykem byla němčina.  Prarodiče žili ve vědomí existující židovské tradice, která ale nebyla doprovázena žádnými rituály. Byli věřící a myslím si, že asi chodili na velké svátky do synagogy. Košer se ale u nich nevařilo.

Hugo se narodil v Mohelnu v roce 1896. Byl v Miroslavi v učení, dědeček měl zřejmě v úmyslu udělat z něj svého nástupce. Bedřich se narodil v Mohelnu v roce 1899, vystudoval vysokou školu a stal se z něj stavební inženýr.