Školní vysvědčení Stelly Kotoučové

Tohle je školní vysvědčení mé maminky Stelly Kotoučové ze školního roku 1917/1918.

Maminka se narodila jako Senská v Mohelnu roku 1902. Vysokou školu sice neměla, ale na svou dobu to byla vzdělaná žena. Maminka po obecné škole navštěvovala ještě střední dívčí školu, což byla německá škola v Brně, kde se vyučovaly předměty od matematiky a češtiny až po vaření. Po sňatku s tátou zůstala maminka v domácnosti, ale pomáhala tatínkovi s firmou.