Třídní fotografie z Vyšší školy uměleckého průmyslu

+
 • Photo taken in:
  Brno
  Year when photo was taken:
  1949
  Country name at time of photo:
  Československo, 1945-1989

Tenhle obrázek byl pořízen v Brně v roce 1949, když jsem maturoval.

V roce 1949 jsem dokončil Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně  a vystřídal jsem různá zaměstnání. Nejdříve jsem byl v Zemském plánovacím ústavu, kde jsem pomáhal s grafickým zpracováním map. Psal jsem články o výtvarných výstavách a  na základě toho jsem pak dostal práci v brněnském Domě umění ve Svazu výtvarníků, kde jsem měl příležitost seznámit se s mnoha výtvarníky a také s organizací výstav.

Poprvé jsem se oženil v roce 1951. Moje první žena vychodila stejnou střední školu. Nebyla Židovka a ani mi na tom nezáleželo. Na začátku padesátých let se nám narodili dva synové, Jirka a Dan. Když jsem se odstěhoval do Prahy, rozvedli jsme se, ale zůstal jsem s rodinou v blízkém kontaktu. 

Členem KSČ jsem se stal hned po návratu z koncentráku. Postupně jsem ztrácel důvěru v režim a nakonec jsem i občas přemýšlel o emigraci, ale to už jsem měl rodinu a nebylo to tak snadné. Procesy v padesátých letech a jejich otevřený antisemitismus pro mne znamenaly šok a vystřízlivění. Člověk ale musel zachovávat určitou opatrnost, protože demonstrativně se distancovat od režimu znamenalo existenční pohromu.  Antisemitismus po válce se projevoval i v oficiální politice.

Interview details

Interviewee: Kurt Kotouč
Interviewer:
Pavla Neuner
Month of interview:
Říjen
Year of interview:
2004

KEY PERSON

Kurt Kotouč
Year of birth:
1929
City of birth:
Brno
Occupation
after WW II:
Manažer

Additional Information

Also interviewed by:
Jewish Museum in Prague
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8