A Zsidó Párt jelölőlistája

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Dunaszerdahely
  Fénykép készítésének éve:
  1932
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovakia
  Ország neve ma::
  Slovakia
Ez a Zsidó Párt jelölőlistája az 1932-es községi választásokra.
 
Édesapám sok évig a polgármester-helyettes tisztségét is ellátta Dunaszerdahelyen. A Pozsonyi Iparkamara révén tagja volt az Országos Iparkamarának. Közismert ember volt. Az újfalusi közbirtokosság elnöke volt. Mindenfélében benne volt, benne volt minden zsidó kezdeményezésben. Ő volt a [duna]szerdahelyi Zsidó Párt elnöke. Az 1932-es községi választás jelölő listáján az első helyen áll. Országos viszonylatban nem tudom, de Dunaszerdahelyen komoly ereje volt a pártnak, mert a képviselő-testületnek több mint a felét a zsidók adták. Akadt olyan is, aki nem a zsidó, hanem a demokratikus párton keresztül került be. Általában a dunaszerdahelyi zsidó érdekeket mindig közösen védték. Édesapám alapító tagja volt a sportegyesületnek is. Bárminek a szervezéséből kivette a részét, de nem csak a szervezéséből.  Nagyon sokat adakozott is. Akármire kellett bármilyen támogatás, akkor az édesapám nemcsak hogy részt vett benne, hanem voltak olyan esetek is, különösen a húsvét [Pészah] előtti időszakban, amikor a szegény gyerekeket felöltöztette, mivel konfekcióüzletünk volt. Ruhát és kabátot kaptak, a cipőt, ha jól emlékszem, a Weiss Miksa cipőüzlet adta. Húsvét előtt így felöltöztették közösen, ingyen a fiatalokat. Ezért soha senki nem fizetett. Más is támogatta ilyenkor a szegényeket. Élelmiszerrel Hübsch Lipót vagy Weiss Sándor. Mindketten egy időben hitközségi elnökök is voltak.

Interjú adatok

Interjúalany: Ferenc Kornfeld
Interjúkészítő neve:
Martin Kornfeld
Interjú készítésének éve:
2005
Dunaszerdahely, Slovakia

További képek ebből az országból

Erdõs Lajosné tablóképe a tanítóképzõbõl
Földes Tivadarné és Altman Károlyné kislánykorukban
Tomá' Herczog
Katarína Löfflerová kislányként
Brichta Zsigmondné
Lenka Weissová
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8