Kornfeld László és a felesége, Dvora

Kornfeld László és a felesége, Dvora

A képen a bátyám látható a feleségével, Dvorával, akinek az eredeti neve Langer Trude volt.
 
A bátyám tizennégy évvel volt idősebb nálam. Berlinben járt egyetemre,  textilmérnök lett.  1938-ban elszökött, elment Palesztinába, és ott is maradt. Meg is nősült. Palesztinában önkéntesként bevonult az Első Csehszlovák Hadseregbe [Valószínűleg a Nagy-britanniai Csehszlovák Hadseregről van szó, amelynek Közel-Keleten is voltak egységei.-- A szerk.]. Egészen Pilsenig kerültek a felszabadító hadsereggel.
 
Amikor megnősültem, eljött [Duna]Szerdahelyre, ő lett az egyik tanú az esküvőn. Mivel Berlinben járt egyetemre, és tökéletesen beszélt németül, felajánlották neki, hogy maradjon, legyen az összes cseh- és a morvaországi textilgyár -- Hradec Králové, Brno -- vezérigazgatója. "Én itt nem maradok semmi pénzért! Én ezeknek nem hiszek!" Később bebizonyosodott, hogy sajnos neki volt igaza. Elment vissza, Palesztinába. Ott is halt meg 1989-ben, ott van eltemetve
 
Open this page