Kornfeld Ármin alpolgármester aláírása egy ún. Illetékességi bizonyítványon

Kornfeld Ármin alpolgármester aláírása egy ún. Illetékességi bizonyítványon

Az a dokumentum egy "Illetékességi igazolvány". Az igazolvány jobb alsó sarkában lévő aláírás édesapámnak, Kornfeld Árminnak, az akkori alpolgármesternek az aláírása. 
 
Édesapám sok évig a polgármester-helyettes tisztségét is ellátta Dunaszerdahelyen. A Pozsonyi Iparkamara révén tagja volt az Országos Iparkamarának. Oda [Pozsonyba] minden szombaton eljárt a gyűlésekre. Közismert ember volt. Az újfalusi közbirtokosság elnöke volt. Mindenfélében benne volt,  benne volt minden zsidó kezdeményezésben. Ő volt a [duna]szerdahelyi Zsidó Párt elnöke [Zsidó Párt  -- 1918-ban alakult Pöstyénben. Minden nagyobb zsidó lélekszámmal bíró szlovákiai városban voltak helyi szervezetei, s bár nem vált a szlovákiai zsidóság országos politikai szócsövévé, a helyi közigazgatásokban a húszas években még kisebb-nagyobb súllyal helyet kapott. A fennálló politikai rezsimmel szemben lojális, a nemzetiségi jogok betartását és kiterjesztését célzó politikát folytatott. -- A szerk.]. Országos viszonylatban nem tudom, de Dunaszerdahelyen komoly ereje volt a pártnak, mert a képviselő-testületnek több mint a felét a zsidók adták. Akadt olyan is, aki nem a zsidó, hanem a demokratikus párton keresztül került be. Általában a dunaszerdahelyi zsidó érdekeket mindig közösen védték. Édesapám alapító tagja volt a sportegyesületnek is. Bárminek a szervezéséből kivette a részét, de nem csak a szervezéséből.  Nagyon sokat adakozott is. Akármire kellett bármilyen támogatás, akkor az édesapám nemcsak hogy részt vett benne, hanem voltak olyan esetek is, különösen a húsvét [Pészah] előtti időszakban, amikor a szegény gyerekeket felöltöztette, mivel konfekcióüzletünk volt. Ruhát és kabátot kaptak, a cipőt, ha jól emlékszem, a Weiss Miksa cipőüzlet adta. Húsvét előtt így felöltöztették közösen, ingyen a fiatalokat. Ezért soha senki nem fizetett. Más is támogatta ilyenkor a szegényeket. Élelmiszerrel Hübsch Lipót vagy Weiss Sándor. Mindketten egy időben hitközségi elnökök is voltak.
 
Open this page