Moskovits Jenõnek a budapesti hadilevéltárhoz intézett levele

Moskovits Jenõnek a budapesti hadilevéltárhoz intézett levele
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Marosvásárhely
  Fénykép készítésének éve:
  1943
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
Ezt a levelet az édesapám írta: ?Marosvásárhely, 1943. március 10. A Hadilevéltár tekintetes Igazgatóságának Budapesten. Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a tekintetes Igazgatóság elé, hogy alább közölt adataim alapján, háborús katonai szolgálatomról Igazolványt kiállítani kegyeskedjék. Polgári foglalkozásomra nézve, felekezeti igazgató-tanító vagyok. Iskolafenntartó hitközségemtől most kérem a háborús éveknek a tanítói szolgálati éveimbe való beszámítását. Ehhez azonban szükségem van katonai szolgálatom hivatalos igazolására. Tekintettel arra, hogy a szatmári 12-es honvéd gyalogezred világháborús irattára az idegen megszállás alatt elveszett, azért fordulok jelen kérésemmel a tekintetes Igazgatósághoz. Amennyiben e kérés elintézéséhez szükséges volna valamilyen hivatalos nyomtatvány kitöltése, úgy tisztelettel kérem annak elküldését. Addig is a következő adatokat közölhetem: Név: Moskovits Jenő. Születési hely, idő: Királydarócz, Szatmár megye, 1891. május 1. Bevonultam: 1915. május 15-én Egerbe a 12. honvéd gyalogezred pótzászlóaljához, és a harctérre kimentem 1915. július 26-án, a XIII. menetzászlóaljjal. Harctéri állandó beosztásom: 12. honvédgyalogezred, 5. század. 1917. május 25-én történt sebesülésemig megszakítás nélkül voltam a harctéren (orosz és olasz), majd felgyógyulásom után hadtápterületen (Gemona, Olaszország) teljesítettem katonai szolgálatot egészen az összeomlásig. Leszereltem 1918. december 3-án Szatmáron, mint tartalékos hadnagy. Kérésem teljesítésének reményében maradtam alázatos tisztelettel Moskovits Jenő, igazgató-tanító. Cím: Marosvásárhely, Béla király út 3 szám.'

Interjú adatok

Interjúalany: Éva Deutsch
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Augusztus
Interjú készítésének éve:
2003
Targu Mures, Románia

Kulcsfigura

Jeno Moskovits
Születési év:
1891
Születési hely:
Kiralydaroc
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Teacher

További képek ebből az országból

Lázár József mint katona a közös hadseregben
Salamon Golda és Ilovits Herman
Guth István

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8