Moskovits Jenõ kérvénye

Moskovits Jenõ kérvénye
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Zilah
  Fénykép készítésének éve:
  1923
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ez az édesapám írása. A marosvásárhelyi iskola vezetőségének írta ezt a kérvényt, amikor megpályázta az itt megüresedett állást. Azelőtt Zilahon tanított. Azt írta ide: ?Tekintetes iskolaszék! Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel járulok a tekintetes Iskolaszék elé, hogy a nyilvános elemi iskolájuknál üresedésben lévő tanítói állások egyikére megválasztani kegyeskedjék. Kérésem támogatására legyen szabad a következőket felhoznom: 1. mint az A) alatt mellékelt hiteles oklevél másolat igazolja [Mellékelte a másolatokat, amik ugye ott maradtak. -- Deutsch Éva megj.], tanulmányaimat 1909-es évben az Országos Izraelita Tanítóképzőben végeztem kitűnő eredménnyel. Oklevelem 1921. május 24-én Szamosújváron lett nosztrifikálva. [Amikor ő végzett, akkor még Osztrák--Magyar Monarchia volt, de 1918-ban itt Románia lett, s az oklevelet nem ismerték el. 1921-ben megcsinálta azt a különbözetit, amiért aztán elismerték itt, Romániában is az oklevelét. -- Deutsch Éva megj.] 2. A B), C), D) és E) alatt mellékelt működési bizonyítványok másolatai a szolnoki, a pesti, a felsőszopori és a zilahi izraelita hitközségek iskoláinál való eredményes működésemet igazolják. 3. A pesti izraelita hitközség fiúárvaházi tanítói állásáról tanulmányaim továbbfolytatása miatt mondtam le, majd a világháború alatt harctéri szolgálatot teljesítettem és mint tartalékos hadnagy szereltem le. 4. A zilahi osztatlan iskolának alapításától fogva tanítója vagyok, amelyet dacára ama számtalan nehézségnek, amit ma a zsidó iskoláknak le kell küzdeniük, virágzó intézménnyé fejlesztettem. Az idei abszolváló vizsgán miniszteri biztosként elnöklő Pap Sándor segéd-tanfelügyelő úr a legteljesebb megelégedését fejezte ki a tanulók előmenetele felett. 5. A héber és román nyelvekben kellő jártassággal birok. Iskolánkban is a tanítás nyelve az alsó két osztályban a héber és román, a felső két osztályban pedig a magyar segédnyelv mellett intenzíven folyt a román és héber nyelvek tanítása. 6. Személyemről a következő adatokat közölhetem: 32 éves vagyok, 3 éve nős és egy egyéves kisfiam van. 7. Fizetési igényem: havi 3,000 lej, azaz háromezer lej és lakás, illetőleg a megfelelő lakbér. A tanító csak akkor fejthet ki eredményes működést, ha -- lehetőleg -- mentesítve van az anyagi gondoktól. Az általam kért javadalmazással méltóztassanak szembeállítani azt az óriási munkát, amit ma egy hivatását igazán betöltő zsidó tanítónak ki kell fejteni. Megválaszttatásom esetén minden erőmmel és igyekezetemmel azon leszek, hogy a rám bízott gyermekekkel a gyakorlati tudást elsajátítassam, belőlük önérzetes, jó zsidókat neveljek, akik mindenkor hasznos tagjai lehetnek az emberi társadalomnak. Kérésem megújítása mellett maradtam a tekintetes Iskolaszéknek mély tisztelettel, Moskovits Jenő tanító, Zilah, Eroilor utca 28. [Ott volt a lakás, biztosan oda kérte a választ. -- Deutsch Éva megj.] 1923. augusztus 11.?

Interjú adatok

Interjúalany: Éva Deutsch
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Augusztus
Interjú készítésének éve:
2003
Targu Mures, Romania

Kulcsfigura

Jeno Moskovits
Születési év:
1891
Születési hely:
Kiralydaroc
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Teacher

További képek ebből az országból

Fülöp Elza rokonokkal
Mittelman Ármin és Árminné
Steinmetz Bella báli ruhában
Salamon Golda és Katz Béla
Diamantstein Zsuzsa és Traub Juci

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8