Moskovits Jenõ az elsõ világháborúban

Moskovits Jenõ az elsõ világháborúban
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Szatmárnémeti
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
Ez itt az én édesapám. Hadnagyi rangban volt, van is egy csillag a gallérján. Talán Szatmáron készült a kép. Valószínűleg az I. világháború idején, 1914 és 1918 között készült a kép. Olyankor lehetett, amikor a harctérről hazament szabadságra. Nem is tudom, honnan kaptam vissza ezt a képet, mert nekem nem maradt meg. Az édesapám, Moskovits Jenő 1891-ben született Királydarócon, egyetlen gyermek volt a családban. A gyerekkoráról sajnos nem tudok semmit. Nagyon korán elkerült otthonról. Budapesten végezte a tanítóképzőt az első világháború előtt, valamikor az 1910-es évek elején. Aztán bevonult katonának, és az első világháborúban volt az olasz és az orosz fronton. Tartalékos hadnagy volt. [Mindenki, aki középiskolai végbizonyítvánnyal és önálló egzisztenciával rendelkezett, kétéves önkéntes katonai szolgálat után jelentkezhetett tartalékos tiszti vizsgára. A tartalékos tiszti kardbojt párbajképessé tette viselőjét, ez pedig az úriemberség feltételének számított a korabeli társadalomban. -- A szerk.] Meg is sebesült, kórházba is került, a füle mellett süvített el egy golyó, úgyhogy a füléből egy kicsi darab leszakadt. Voltak katonai kitüntetései is, azt hiszem, négy kitüntetése volt, például Kis Ezüst, vagy egy másiknak a neve ?Hadi díszítményes katonai érdemkereszt a kardokkal?. Ezeknek a kitüntetéseknek köszönhetően a magyar időben [lásd: magyar idők (1940--1944)], 1940-ben, amikor bejöttek a magyarok, és már létezett a numerus clausus [lásd: numerus clausus Magyarországon], akkor voltak ilyen kritériumok, hogy akinek az édesapja részt vett a világháborúban, s még kitüntetései is vannak, hát azok előnyben részesülnek, úgyhogy a listán elöl vannak az [iskolába] felveendők között [lásd: mentesítések Észak-Erdélyben]. A tanítóképzőről nem sokat mesélt. Azt tudom, hogy nagyon jó eredménnyel végezte el, és utána, mikor itt 1918 után [a trianoni békeszerződést követően] már román világ volt, akkor kellett -- úgy hívták akkor, hogy -- nosztrifikáltatni a diplomáját, amit nem tudom, hogy hol tett le aztán, hogy ismerjék el a románok is. Amit hallottam, hogy a közeli falucskákban, Alsó- és Felsőszoporban tanított, és akkor végül is Zilahra került, ott tanított. 1920-ban nősült meg.

Interjú adatok

Interjúalany: Éva Deutsch
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Augusztus
Interjú készítésének éve:
2003
Targu Mures, Románia

Kulcsfigura

Jeno Moskovits
Születési év:
1891
Születési hely:
Kiralydaroc
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Teacher

További képek ebből az országból

Schwarz Ernõ munkaszolgálatban
Pap László
Székely Imre
Székely Sára és Tabák Éva

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8