Kohn Mór

Kohn Mór

Ez az egyetlen kép, ami az anyai nagyapámról, Kohn Mórról megmaradt nekem. Ez a kép 1910-ben készült Budapesten. Textilkereskedő volt. Saját textilüzlete volt. Heitler Netti volt a nagymamám. A nagymama mindig beteg volt, én már úgy ismertem, hogy ágyban fekvő beteg. Hogy mi miatt, azt nem tudom. 7 éves voltam, amikor 1923-ban meghalt. A nagypapa az ehhez képest még úgy 7 évvel tovább élhetett, tehát 1930 körül halt meg. Jó idős volt, minimum 80 éves, úgyhogy valamikor 1850 körül születhetett. Azt nem tudom, hol születtek. Hódmezővásárhelyen éltek, de minthogy gondozásra szorultak, átköltöztette apám őket Szentesre valamikor az 1920-as években, és mind a kettő ott halt meg [A Csongrád vm.-ben lévő város 1883 és 1950 között a megye székhelye volt, 1920-ban 32 400 főnyi lakossal. -- A szerk.]. Ahol a nagyszüleim eredetileg laktak, ott nem jártam. Nem tudom, milyen körülmények között éltek. Neológok voltak. A nagyünnepeket hellyel-közzel betartották, talán kóser kosztot is ettek.
Open this page