Gunst Lipót és családja

Gunst Lipót és családja

Ez egy nagyon-nagyon régi kép. Nem is tudom, miképp maradhatott meg majd másfél évszázad után is. Nem tudom biztosan, hol és mikor készült a kép. Az apai dédszüleim láthatóak rajta 11 gyermekükkel. A nagyapám, Gunst Lipót a második jobbról az álló sorban. Megismerem még a képen a dédszülőkön kívül Berti bácsit, akit Bertalannak hívtak. Ő a dédpapa mellett álló kisfiú. Az apai dédnagyapám mestersége cipész volt. Gunst Izraelnek hívták, Albertirsán született [A dédapa idejében ez még Irsa község volt, Pest-Pilis-Solt vm.-ben, majd csak 1950-ben egyesítették Alberti községgel, és ekkor jött létre Albertirsa. -- A szerk.], ott is dolgozott. 11 gyermeke lett, az első jó néhány gyermek ott született, majd átköltözött, ki tudja, milyen oknál fogva Szentesre, és attól kezdve ott volt ez a műhelye és kereskedése. Nem csak méretre készített, hanem raktárra is, és árusított. Közben a 11 gyermeket felnevelte. Óriási nagy korkülönbség volt a gyermekek között, tehát már felnőttek voltak, és kikerültek a házból mire az utolsó gyerek született. Az érdekesség az, hogy 10-en voltak fiúk és 1 lány. Nagyon sokról semmit sem tudunk. A nagyapám nem tartotta a kapcsolatot a testvéreivel. Egy párral igen, a legtöbbről én nem tudok, valószínűleg nagyon laza is lett a kapcsolatuk. A legfiatalabb gyermekük, Berci híres lett, viszonylagos híresség. Amikor Kossuth Lajos, akit a szabadságharc leverése után száműztek [Kossuth 1849 augusztusában lemondott kormányzóelnöki tisztéről, és Törökországba emigrált. 1865-től 1894-ig, haláláig élt Torinóban. -- A szerk.], élete utolsó részében Olaszországban, Torino mellett élt, és készült megírni az emlékiratait, ehhez kellett neki egy titkár, aki a nyersanyagokat előkeríti, meg fordítani is tud. Pesti összeköttetésén keresztül Kossuth kérte, hogy kerítsenek neki egy belevaló fiatalembert. A jogász végzettségű és akkor valamelyik pesti lapnál külső munkatársként dolgozó Berci bácsit szerezte meg. Kiment oda és 3 évig volt Kossuth titkára [1879-1883 között volt Gunst Bertalan Kossuth Lajos titkára. -- A szerk.], és ez alatt készültek az ő emlékiratai. A szentesi gimnáziumban - mert oda járt abba a bizonyos gimnáziumba, amibe később apám, majd később én -- az évkönyvekben meg is van említve mint régi híres tanítvány, Gunst Bertalan, Kossuth Lajos titkára. Berci bácsi akkor nősülendő fiatalemberként Londonban lakott, és elvett egy budapesti lányt feleségül, mégis Szentesen volt az esküvőjük -- olyan mértékben ragaszkodott a szentesi mivoltához, és ezt Szentesen számon is tartották. Általában a családunk ilyen ragaszkodó a gyökerekhez.
Open this page