Galla László érettségi bizonyítványa

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Szentes
  Fénykép készítésének éve:
  1934
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az én érettségi bizonyítvánom. 1934-ből való bizonyítvány, és Szentesen állították ki. Az állami gimnázium 8 év volt. Tanultam 8 évig latinul, 7 évig németül, és 4 évig franciául. Angolt később külön tanultam. Kötelező hittan volt. Volt egy külön tanterem, görög kultúrtanterem, ez volt rá kiírva még abból az időből, mikor görögöt kellett tanulni. Ott volt a zsidó hittanóra. Volt egy külön katolikus hittanterem, a reformátusok meg az osztályban tanultak. Katolikusok voltak legtöbben, de eléggé református város, például két református templom volt ott, és egy katolikus templom [1920-ban a város lakóinak 47,6%-a volt református és 47,4%-a katolikus. Az összes többi felekezetre mindössze 5% jutott. -- A szerk.]. A reformátusok voltak a jobb módúak, középosztálybeliek. Evangélikusok is voltak egy páran, azoknak hittanórára el kellett menniük a papjukhoz. Abszurditásnak tartom, hogy tanultuk a héber imákat anélkül, hogy héberül tanulni kellett volna. Senki se akarta, a tanító se, senki, hogy értsük, hogy mondjuk, a 'há-lájlá-háze' mit jelent. Kellett viszont olvasni, sőt kívülről is tanulni. A legnagyobb értelmetlenség volt, de kellett. A gimnáziumban az első időkben A és B osztály volt, a mi osztályunkban hárman voltunk, a B osztályban, azt hiszem, ketten voltak zsidók, és hatodikban már az összevont osztályban is hárman voltak, akik érettségit tettek. Semmi antiszemitizmust nem tapasztaltam, egyszer sem. Ellentétek voltak a reformátusok és katolikusok között, többször voltak villongások, mint a zsidók és nem zsidók között. A három zsidó közül a Schiffer Pista kunszentmártoni volt, úgyhogy ővele csak a gimnáziumban találkoztam, soha azon kívül. A Polgár Imre az első elemitől kezdve jó barátom volt. Az elemiben mindig együtt ültünk, ő aztán a B osztályba került, de fenntartottuk a jó barátságot. Orvos lett aztán. És szegény munkaszolgálatból szovjet hadifogságba került. Már itt, Magyarország kellős közepén, Baján valamilyen járványban halt meg. Nem ő volt a legjobb barátom, csak nagyon jó barátom volt. Többnyire nem zsidókkal barátkoztam. A Polgár Imre éppúgy a jó barátaim közé tartozott, mint az a félzsidó gyerek, orvosnak a fia, meg több nem zsidó. Nem volt téma, hogy ki zsidó, ki nem. Az osztályfőnökömről csupa jót tudok mondani. Egy magas kultúrájú, nagyon-nagyon intelligens ember volt. Amikor jöttek az első napon az osztálytársaim, amikor iskolába kezdtünk járni, szeptemberben, akkor nem 1-jén kezdődött, hanem 10-e körül, és rögtön utána jöttek a zsidó ünnepek. És jött a pedellus a hirdetőkönyvvel, s abban az volt, hogy az izraelita vallású tanulóknak holnap és holnapután iskolai szünetjük van az ünnepük miatt. És mikor ezt felolvasták és kiment, akkor a tanár azt mondta, hogy a leckéket azért el kell készíteni, és a feladatokat tudni kell, mindent. Ez, hogy két napig nem megyünk, ez nem ok arra. És akkor én magamban morfondírozni kezdtem, hogy ki fogja nekem megmondani, hogy mi a leckém. S akkor az első padból -- én a másodikban ültem -- hátrafordult egy fiú, Csaba, s azt mondta, hogy eljössz hozzánk, és én szívesen megmondom. Elmentem hozzá, és hát egy örök barátság lett belőle. Õ szegény meghalt. Katonatiszt lett, őrnagyként zászlóaljparancsnok volt, és a Győr körüli harcokban valahol meghalt. Tehát már a Budapest fölszabadulása utáni időkben, 1945. február-március, ott halt meg. De addig nagyon jó barátságban voltunk, annak ellenére, hogy az életpályánk is eléggé eltért. A másik jó barátom a Fábián, akkor még Klein Miklós volt, aki hajdúdorogi zsidó fiú volt, és a bátyjával, aki korábban Baján volt rabbi, került oda Szentesre. A testvére akkor már tanító volt, és hitközségi jegyző. Õk voltak az én barátaim.

Interjú adatok

Interjúalany: László Galla
Interjúkészítő neve:
Sárdi Dóra
Interjú készítésének hónapja:
Január
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

László Galla
Zsidó név:
Eliezer
Születési év:
1916
Születési hely:
Szentes
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Vaskereskedõ
II.világháború után:
Közgazdász
Névváltozás
 • Születési név: 
  Gunst László
  Névváltoztatás éve: 
  1948
  Névváltoztatás oka: 
  Asszimiláció, magyarosítás

További képek ebből az országból

Klein Károly osztálya
Surán Gábor az állatkertben
Bolmányi Ferencné férjével
Andai Ernõné édesanyjával és húgával
Krausz Károlyné egy baráttal
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8